A legjobb spirituális könyvek

A legtöbb spirituális kereső nem tudja, hogy merre induljon. Nagyon sok területe van az ezotériának, ezek mind-mind más utak.
Nagyrészt mind jó is.
A spirituális könyvek nagyon jók, de csak egy bizonyos szintig, mert ahogy lépkedünk felfelé a csakrákon, egy idő után szükségünk van élő mesterre, aki mutatja a helyes utat, amit Ő már bejárt.

Ebben az olvasólistában összefoglaltam a nekem legfontosabb könyveket!

A legjobb spirituális könyvek

A legtöbb spirituális kereső nem tudja, hogy merre induljon. Nagyon sok területe van az ezotériának, ezek mind-mind más utak.
Nagyrészt mind jó is.
A spirituális könyvek nagyon jók, de csak egy bizonyos szintig, mert ahogy lépkedünk felfelé a csakrákon, egy idő után szükségünk van élő mesterre, aki mutatja a helyes utat, amit Ő már bejárt.

Ebben az olvasólistában összefoglaltam a nekem legfontosabb könyveket!

Franz Bardon - Az igazi beavatás útja

A könyv a Tarot első lapját fedi fel, a Mágus lapot!Egyedülálló gyakorlati útmutató a fehér mágia alkalmazásához és a hermetikus tudomány megismeréséhez.

Franz Bardon mára már klasszikusnak számító műve az egész világot bejárta. A mágia valójában szent tudomány. A szó legszorosabb értelmében minden tudás tudása, hiszen az univerzális törvények ismeretére és használatára tanít.

Az igazi megismerésre törekvők sokszor évekig, vagy talán egész életükben hiába kutatnak olyan megbízható tanulási módszer után, melynek segítségével legfőbb vágyukat megvalósítva a tökéletesség útjára léphetnek. Az őszinte tanuló – aki komolyan dolgozik a saját fejlődésén, és nem pusztán kíváncsiságból akar bepillantást nyerni a szent tudásba – ebben a műben beavatásának igazi vezetőjét fogja látni.

A kezdeti lépéseknél még a magas rangú beavatottak sem lennének képesek többet segíteni a tanulóknak, mint ez a könyv. Az elméleti beavató részt tíz szint alapgyakorlatai követik, melyek egyaránt fejlesztik a testet, a lelket és az elmét.

Részlet a könyvből

Az elemekről

Mindaz, ami teremtés által létezik, tehát mind a makrokozmosz és mind a mikrokozmosz, a nagy és a kicsi világ, az elemek hatására jött létre. Ezért szükséges már mindjárt a beavatás elején ezekkel az erőkkel foglalkozni, és rámutatni mély és sokrétű jelentőségükre. Az okkult irodalomban eddig csak nagyon keveset írtak az elemek erejéről, ezért azt a feladatot tűztem ki magam elé, hogy feldolgozom ezt a még tisztázatlan területet, és lerántom a törvényekről az őket borító keplet. Egyáltalán nem könnyű úgy felvilágosítani a még beavatatlanokat, hogy ne csak ismereteket szerezzenek az elemek létéről és hatásáról, hanem később a gyakorlatban dolgozni is tudjanak ezekkel az erőkkel. A világegyetem egy egymásba kapaszkodó és egymástól független fogaskerekek alkotta óraműhöz hasonlítható. Még a legmagasabb felfogható lény, az istenség fogalma is besorolható az elemekkel analogikus szemléletmódba. Erről az istenfogalomról szóló fejezetben olvashatnak bővebben. A legrégebbi keleti írások tattváknak nevezik az elemeket. Az európai irodalom csak annyiban szentel nekik figyelmet, hogy felhívja a figyelmet jótékony hatásaikra, és óv kedvezőtlen befolyásaiktól, azaz azt állítja, hogy bizonyos tevékenységeket vagy elvégezhetünk a tattvák hatása alatt, vagy nem. Bár nem kételkedhetünk e tény helyességében, az eddig megjelent művek csak az elemek hatásainak egy kis aspektusára világítottak rá. Hogy az elemek, illetve a tattvák személyes használat közben fellépő hatásai megismerhetők, arra az asztrológiai művek mutatnak rá. Én azonban még mélyebbre hatolok az elemek titkának világában, és egy másik kulcsot választok hozzá, ami bár hasonlít az asztrológiai kulcshoz, semmi köze hozzá. Azt is meg akarom tanítani, hogyan használhatjuk sokrétűen ezt az olvasó számára eddig még ismeretlen kulcsot. Az elemekre vonatkozó egyes munkálatokat, analógiákat és hatásokat a következő fejezetek még részletesebben fogják tárgyalni. Nemcsak az elméleti oldalról rántom le a leplet, hanem a gyakorlati alkalmazásra is ki fogok térni, hiszen éppen ebben rejlik a legnagyobb arkánum. Az elemekről szóló nagy, titkos tudásról már a bölcsesség legrégibb könyvében, a tarot-ban is írtak, melyben az első kártya az elemek ismeretére és uralására utaló mágust ábrázolja. Ezen az első kártyán a következő szimbólumokat láthatjuk: a kard a tűz elemet, a pálca a levegőt, a kehely a vizet, az érme a föld elemet szimbolizálja. Ez arra utal, hogy már az ókori misztériumokban is a mágust választották
az első tarot-kártyához, és vele az elemek fölötti uralmat határozták meg első beavatási aktusként. Ezt a hagyományt tisztelve én is elsősorban az elemeknek szeretném a legnagyobb figyelmet szentelni, hiszen ahogyan az a továbbiakban látható majd, az elemek ismerete olyan univerzális eszköz, amellyel minden
felmerülő problémát meg lehet oldani. A tattvák sorrendje az indiai tanok szerint a következő:

Akasha – az éter elve
Tejas – a tűz elve
Waju – a levegő elve
Apas – a víz elve
Prithivi – a föld elve

Az indiai tan szerint a négy durvább tattva az ötödikből, az Akasha-elvből keletkezett. Az Akasha ezért okelv, és ötödik erőnek, úgynevezett kvintesszenciának
tekinthető. Az Akasháról, a legfinomabb elemről az erről szóló fejezetben még részletesebben felvilágosítom az olvasót. A következő fejezetekben az egyes elemek specifikus tulajdonságait is megemlítem a legmagasabb szinttől kezdve egészen a durva anyagi világig. Ahogyan azt az olvasó maga is láthatja, nem könnyű feladat elemezni és oly módon szavakba önteni a teremtés ilyen hatalmas titkát, hogy mindenkinek lehetősége legyen bepillantani ebbe a tudásba, és plasztikus képet kapnia róla. A továbbiakban az elemek szétszedéséről és gyakorlati hasznáról is írok, hogy a tudósok – legyen szó vegyészről, orvosról, mágnesezőről, okkultistáról, mágusról, misztikusról, kabbalistáról vagy jógiról – a gyakorlatban is alkalmazhassák e tudást. Ha legalább arra sikerül megtanítanom az olvasót, hogy azon a tudományterületen, amely számára a legmegfelelőbb, képes legyen használni a gyakorlat kulcsát, könyvem célja máris teljesült.

Mallász Gitta - Az angyal válaszol

  

Mikor úgy tűnik, hogy minden összeomlik, talán valami egészen új van születőben. Rajtunk múlik létrejötte. Megújulás csakis belülről indulhat. Ezt élte meg Budapesten, a második világháború embertelensége közepette négy fiatal művész. Hanna, Gitta, Lili és József nem tehetetlen áldozata a külső eseményeknek. Szomjasan keresik az igazat, az élet célját, az ember helyét és felelősségét. Váratlanul, fénnyel telített erő jelenlétét érzik, mely fokról-fokra új távlatokat nyit előttük. Tizenhét hónapon át tart a tanítás, melyből 88 Beszélgetés maradt ránk, Mallász Gitta lejegyzésében. Ez a dokumentum az angyal válaszol címet kapta. A könyv minden szava erőt és reményt ad. Felelősségünkre, emberi méltóságunkra és szabadságunkra ébreszt. Elűzi a félelmet, bíztat, megújit, a lehet és a szabad felé küld. Felegyenesít: “Égjetek, éljetek! Fénnyel teljetek! Ébredjetek, keljetek fel ! Fényetek kell! Lényetek ég! Nem lehettek fáradtak, ha az Új-ban cselekedtek.” Bár örök érvű, a tanítás katartikusan aktuális. A ma emberéhez szól, ébresztő útikalauzként, hogy modern világunk zaklatottságában EMBERRÉ nemesedjünk. Bárhol nyitjuk ki, a tömör gyökszavak zengése, mint az ősi ráolvasó rigmusok verses szövege sejtjeink mélyéig hatol. Magas rezgésfokuk gyógyító erejű. Hanna, Gitta, Lili és József életéről kevés adat maradt ránk, sírhelyük sincs, hová elzarándokolhatnánk. “Az öröm az Új Világ levegője” az a hely, ahol mindig találkozhatunk velük. A könyv harminc éve bestseller, tizenkét nyelven egymást érik a kiadások és tizenöt nyelvre fordítva terjed a nagyvilágban. Ideje hát, hogy újra “haza érkezzen”.

 

Részlet a könyvből

– Ez most jó. A bűnbánat egyben a megbocsátás. Gyökeresen meg kell változnod. Figyelj az önállóságra!
Túl kevés vagy és túl sok.
G. Nem értem.
– Kevés az önállóság, sok az anyag. (Most látom, hogy mennyire lusta vagyok önállóan gondolkodni.)
– Kemény kéregre nem szórnak magot.
Fel fognak szántani nyughatatlan kereséssel. Ami eddig jó volt, – rossz lesz. Ami rossz volt, – jó lesz. (Hosszú csend előzi meg a következő kérdést:)
– Ismersz?
(Ez a kérdés mélyen érint. Tudom, hogy ismerem, tudom, hogy belső mesterem és ezt megrendíthetetlen bizonyossággal tudom. De nincs róla emlékképem. Sűrű ködök eltakarják. Hiába erőlködöm, hogy azokon áthatoljak.)
– Ismersz?
(Az újabb kérdés még mélyebbre hatol. Az emlékezés határán vagyok és minden erőmmel igyekszem az elválasztó rétegeket fellazítani, de hiába. Hanna érzi,
hogy mialatt erőlködöm, mesterem gyengédséggel tekint rám.)
– Pogány vagy, de az jól van így. (Sejtem, hogy itt a „pogány” szó az eredetet, a gyökeret jelenti.)
– Meg fognak keresztelni az élet vizével. Új nevet fogsz kapni.

16
ELSŐ BESZÉLGETÉS GITTÁVAL
Megvan az új név, de nem bonthatom fel.
Erre készülj!

Diane Stein – Reiki, a gyógyítás ősi művészete

A Reiki egyetemes életenergia, isteni erő, amely minket éltet. A reikivel való gyógyítás feledésbe merült művészetét Dr. Mikao Usui japán teológus tette újból ismertté. A reikit a beavatás folyamata különbözteti meg minden egyéb kézrátételes gyógymódtól.

A könyv soha nem pótolja a beavatást, de annak története után kézikönyvként használhatja a reiki gyakorlója és tanára. A nyugati világ gyógyítói számára ez az első olyan mű, amely korszerűen írott formában tartalmazza a reiki tanítását.

 

A könyvről

A Reikit soha nem adja az ember, azt mindig csatornán hívja le. Például : ha egy kezelés alatt a testedre helyezem a kezem, akkor te fogod lehívni a megfelelő energiamennyiséget és testednek éppen arra a részére, ahol arra szükség van. Ebben a folyamatban én soha nem merülök ki, mivel én is kezelést kapok, miközben “adom” a kezelést. Az energia koronacsakrámon belép, és a felső energiaközpontokon áthalad szívemhez és napfonatomhoz. A fennmaradó rész halad ezután tovább karomon és kezemen át a te testedbe. Így tehát soha nem merülök ki ebben a folyamatban, mivel bizonyos energiamennyiség elraktározódik bennem. De ugyanakkor te mégsem veszel át semmit az én problémámból (negatív energiámból vagy energiablokkjaimból), mivel a Reiki testemben egy, a behangolások által megnyitott, megtisztított csatornán át halad.
Kétségtelenül a Reiki egyik legnagyobb előnye az, hogy teret ad az önkezelésre. Ha már be van hangolva egy személy, akkor csak arra a szándékra van szüksége, hogy reikizni akarja magát, vagy valaki mást, és az energia abban a pillanatban lehívódik.
Az önkezelés különösen hatásos módszer a teljes relaxációhoz és a stressztől való megszabaduláshoz. Felerősíti a testben lévő életerő-energiát, mely aztán segít egyensúlyba hozni az anyagi és az éterikus testeket. Saját magunk kezelése segít abban is, hogy elengedjük visszatartott emóciónkat és feloldjuk az energiablokkokat.
A Reiki nem vallás, nincsenek doktrinái vagy külön hitvallása, világnézete. Valójában nagyon ősi tudomány ez, mely évszázadokig rejtve volt, míg dr. Usui újra fel nem fedezte ezt a réges-régi módszert a tibeti szutrák között elrejtve. Stanfordi kutatók rendkívül érzékeny műszereket alkalmazva, melyek a testbe belépő energiák áramlását hivatottak mérni, úgy tapasztalták, hogy a Reiki-energia a gyógyító testébe annak feje tetején (vagy koronacsakráján) lép be és kezein át lép ki. Ez az energia északról érkezik, de az egyenlítőtől délre déli irányból jön. A már aktiválódott Reiki-energia pedig az óramutató járásával ellentétes irányban, spirálisan mozog, nagyon hasonlóan a DNS dupla spiráljához.
A kezekből kiáradó energia mennyisége határozottan növekszik a kezelés alatt. Dr. Bara Fischer, Santa Fé-beli orvos (New Mexico), ismert kutató, kifejlesztett egy rendkívül ügyes módszert arra, hogy a Kirlián-fotók segítségével mérhesse az életenergiát, és bemérte a szerzőt egy távollévő betegnek való kezelés elküldése előtt, illetve aközben. Az a fotó, amelyet a távollévő gyógyítása közben készített, a sugárzás jelentős megnövekedését tanúsítja, összevetve a kezelés előtt készített fotón látható, sokkal kisebb kiáramlással.
Az adatok nagyon világosan mutatják, hogy valóban létezik egy valamiféle plazmaáramlás – a test rendszeréből energia szabadul fel -, amikor az energiablokkok megszűnnek. Minden kezelés eredménye más és más, mivel a végeredményt döntő módon a páciens határozza meg. Minden egyes ember éppen a számára elegendő mennyiségű életerőt vesz át, annyit, amennyire szüksége van ahhoz, hogy felszabadítsa, aktivizálja, vagy átalakítsa fizikai és éterikus testjeinek energiáit. A Reiki nem csupán a test kémiai szerkezetében hoz létre változásokat, miközben segíti a szervek regenerálódását és a szövetek és csontok újraépülését, hanem segít abban is, hogy a mentális szint kiegyensúlyozottá váljon. A Reiki nem hitrendszer, tehát a páciensnek nincs szüksége mentális felkészítésre vagy bármiféle irányításra, elegendő, ha csak vágyik arra, hogy megkapja és elfogadja az energiát. Másrészt, mivel itt nem hiedelemrendszerről van szó, elegendő a Reikit gyakorló részéről, ha világossá válik szándéka, hogy kezelést akar adni, s az energia rögtön aktivizálódni fog, ha megfelelő módon alkalmazzák.
A Reiki tudatosságunk növelésének csodálatos eszköze, épp a megfelelő kulcs a megvilágosodás eléréséhez. Mint az életben a legtöbb dolgot, a Reikit is át kell élnünk először ahhoz, hogy igazán értékelni tudjuk.

Szepes Mária – A vörös oroszlán

 

Műfaját tekintve fantasztikus regény, melynek címe nem más, mint a csodaszer neve, amely a halandókat halhatatlanná, de legalábbis hosszú életűvé tette és a kiválasztottakat képessé arra, hogy előző életeikre és cselekvéseikre emlékezzenek. A történet főszereplője Hans Burger, a 16. század első harmadában születik és más-más testben, más néven a 18. század végéig, a 19. század elejéig él, de semmi bizonyosság nincsen arról, hogy ne élne ma is. Hansot gyermekkorában nagybátyja megfertőzi a bölcsek köve iránti vággyal. A nagybácsi halála után megszökik otthonról, vándorol, dolgozik, mígnem egy fogadóban megismerkedik egy emberrel, aki orvosnak mondja magát. Hans azonban gyanítja, hogy ő a beavatott. Szolgálatába szegődik, útjuk során nem tud ellenállni a vágynak, hogy a vörös port megszerezze. Megöli az idős embert, és a nyakában lévő zacskót elrabolja a porral. Vörösborban feloldva nagy adagot vesz be belőle. Szörnyű víziók, démonok, fájdalmak törnek rá, gyötrődik, kínlódik. Végül Brandenburg pincebörtönében bevégzi tönkrement életét. Lelkének gyötrelmes sodródása után születik újra…. Ötödik életének végén köszön el tőle az olvasó.

 

Részlet a könyvből

Este, vacsora után a kertben üldögéltünk. Sötét, csillagokkal teletűzdeltégbolt feszült fölöttünk. A csillagképek láthatatlan üvegburára festett áb-rái körülragyogtak bennünket. Sápadt, titokzatos folyamként ömlött át ahorizonton a Tejút. Közel a nagy teleholdhoz két, éles fényű csillag szolarizált: a Szaturnusz és a Jupiter szoros közelállásban, konjunkció-ban egymással. Szemem e két csillagon kötött ki, s eltűnődtem hatalmu-kon, egymásnak ellentmondó s egymást mégis kiegészítő erőiken. Jupitera nagy jótevő, tüzes, lendületes, építő – Szaturnusz az akadályemelő, der-mesztő, szenvedést hozó s transzcendens lényegében a szenvedésen át ta-nító bolygó. Jupiter a Nap barátja, Szaturnusz a nagy magányos. Az egyik veszélye a tűz, a másiké a dermedés. Vajon micsoda hatásokkal telíti a vi-lágot e két óriás küzdelme?–A Messiások konstellációja – mondta mellettem Adam Cadmon hal-kan.Megrezzentem. Egyszerre felzúgott bennem e hasonlíthatatlan éjszaka varázslata. Adam Cadmon megint a gondolatomra felelt.–A Jupiter és a Szaturnusz konstellációja előzte meg Krisztus születé-sét is – folytatta csendesen. – Akkor a Halak jegyében állt a nagy kon- junkció. Most a Bikában áll. Amaz a kereszténységet hozta el a világnak,ez pedig majd a filozófiai és társadalmi forradalmat, a szellem megváltá-sát hozza az anyag rabságából. A Messiás, aki most születik, az új Eon ka-punyitója lesz.–Egy új Messiás születik… Hol? Mikor? – kérdeztem értetlenül.–Lublinban. 1941 áprilisában. A lublini gettóban, ott, ahol legsúlyo-sabb a teher és legnagyobb a sötétség. A megalázottak és megnyomorítot-tak között. Árnyéka messze előrenyúlt: a Bűn Embere, a Törvénytaposó hazugság minden hatalmával és jelével megjelent már. S ahol az árnyékaa földre vetődött, ott megjelenik fénylő mása is – a káprázat mellett a va-lóság. Az Antikrisztussal szemben a Szabadító. S hogy az Írás beteljék, saz idő örök hullámverésének visszatérő ritmusa hallhatóvá váljék, egyzsidó leány törvénytelen fiaként jön a világra; egy fajtájának bánatával,szenvedéseinek félelmetes okosságával, üldöztetésének rémült gyöngesé-gével terhelt zsidó lány fia lesz. Ez a szelíd leányanya mása annak az ősianyának, aki ezerkilencszáznegyven évvel ezelőtt megszülte fiát egy istál-lóban.Hangja halkan, egyszerűen csengett, bennem mégis tűz gyúlt tőle. Le-nyűgözött a határtalan, értelmen túli bizonyosság, hogy minden szavamegrázóbban igaz, mint a látható dolgok körülöttem.–És ön… Miért van ön Lublinban?! – ez volt az első kérdés, amelyetszemélyéről nekiszegeztem.–Ha majd az emberi gyűlölet és esztelenség istállójában megszületika Bölcsesség, a csillagot követve felkeresik Őt azok, akiket meghívtak akeresztelőre. Hozzám már eljutott a hívás. Azért jöttem vissza a névtelen-ségből, hogy helyet készítsek Neki, és megjelentsem Őt. Azért jöttem,hogy az Igazaknak tudtára adjam: ezek azok az idők, amelyekről a jöven-dölések szólnak. Olyan napok következnek, amelyek malmai gyorsanőrölnek, és összezúznak minden emberi támasztékot. Tüzek támadnak,amelyek fölégetik az anyag utolsó menedékeit is. Nem lesz talpalatnyiföld, tenyérnyi tető, ahol a menekülő megállhatna, ahol az üldözött elbúj-hatna. Utoljára omlik le talapzatáról az annyiszor felállított aranyborjú.Könnyek áradata nem lágyítja meg a könyörtelenség démonainak szívét.A vér tengerré dagad és elönti az országokat, városokat, utcákat, házakat,termőföldeket, kerteket, tavakat és folyókat; mert a Vízöntő hűvös óceán- ja előtt mindig vér mossa tisztára a földet.

Kyriacos C. Markides – A Ciprusi mágus

A ciprusi mágus egy Sztrovoloszban, rendkívüli képességekkel megáldott gyógyító, akinek derűje, humora és embertársai iránti szeretete átsugárzik e könyv sorai között is. A szerző pedig egy ciprusi származású amerikai szociológus, aki gyermekkora óta ismerte a ciprusi mágus hírét. Úgy határozott, hogy személyesen is megismeri a csodatévő mestert és tanítványait, s feljegyzi a körükben eltöltött napok élményeit. Daszkalosz, a gyógyító mágus, aki másnak addig interjút sem adott, befogadta Markidest tanítványai körébe és hozzájárult ahhoz, hogy könyvet írjon róla. Így született A ciprusi mágus.

A könyvből sokat tanulhatunk az elementálokról és a velük való gyógyításról. Egy igazi alapmű.

 

Részlet a könyvből

Gyermekkorom óta tudtam Szpirosz Sathiról. Híre szerintő volt a sziget alvilági ügyekben legjártasabb szakértője, s ezcsodálat, kíváncsiság és rettegés keverékével töltött el en-gem. Gyermekkorunkban a helyi egyházközség papja figyel-meztetett bennünket, hogy óvakodjunk „Sztrovolosz mágusá-tól”, a „sátáni erőkkel” bíró embertől. Tágra nyílt szemekkelhallgattuk a megszállottságról és az ördögűzésről szóló törté-neteket, s a legendákat, melyek szerint a mágus házábanhemzsegtek a testetlen szellemek. Neve az okkultizmus szi-nonimája volt, s ha valaki elhalt anyjával szeretett volna talál-kozni, s volt elég bátorsága is ehhez, akkor csupán kopogniakellett a mágus ajtaján. Ilyen képem volt Szpirosz Sathiról1960-ban, amikor Amerikába költöztem.Majd két évtizeddel később alig emlékeztem arra az em- berre, akiről valaha ábrándokat szövögettem, akivel azonbankora ifjúságomban sohasem találkoztam. Sztrovolosz mágusairánti kíváncsiságom 1978 nyaráig, ciprusi látogatásomignem támadt fel újra. Egy régi barátommal, egy bölcsészlány-nyal csevegtünk, amikor egyszer csak bizalmasan elmondta,hogy férje – aki bíró – és ő „Az Igazság Keresésének Köre”nevű félig titkos társasághoz tartoznak. Meglepődve hallotam hogy e misztikus kultusz szellemi mestere nem más,mint „Sztrovolosz mágusa”. Rögtön jeleztem, hogy szeretnék találkozni vele.Augusztus vége felé járt, amikor egy barátommal elautóz-tunk Sztrovoloszba, Nicosia egyik külvárosába, hogy talál-kozzunk Szpirosz Sathival. Átfutott rajtam, milyen ironikus is,hogy 18 évet kellett eltöltenem Amerikában, mielőtt meg-ismerkedhetek ezzel a varázslatos emberrel, aki mindösszekét mérföldre lakott a házunktól. Hírének megfelelően arraszámítottam, hogy zord küllemű, könyörtelen emberrel talál-kozom. Egyetlen vele kapcsolatos elképzelésem sem bizo-nyult igaznak. Szpirosz Sathi magas, rokonszenves külleműöregapó volt, hatvanas éveinek közepén járó nyugalmazottköztisztviselő, aki szerényen élt a kormány biztosította nyug-díjából. Félőrült, fenyegetőző gonosz varázsló helyett egy su-gárzó, mélyen vallásos, rendkívül jó humorérzékű embert ta-láltam, akinek kedvenc elfoglaltságai között jutott hely a fes-tésnek és a klasszikus zenének is. Önmagát gyógyítónak, pszichoterapeutának, a lélek orvosának tartotta, aki számáraaz élet legfontosabb feladata az, hogy enyhítse a körülötte lé-vők fájdalmát, s hogy segítsen elindulni mindazoknak, akik készen állnak az önfelfedezés kalandjára.
Mi már találkoztunk! – kiáltott fel, amikor odaléptemhozzá, s jobb kezét homlokára tette.
 Nem hiszem – feleltem mosolyogva, és kezet nyújtottam,miközben barátom bemutatott neki.
Mi már találkoztunk – ismételte, s meggyőződéssel bó-lintott, majd behívott bennünket, hogy üljünk le a kicsinynappaliban.Arra gondoltam, hogy összekevert valakivel, és annyibanhagytam a dolgot.Daszkalosz – ahogy barátom hívta őt – kávéval kínált ben-nünket és családom felől kérdezősködött, ami elég elterjedtszokás Cipruson, ahol a valamivel több mint félmilliós lakos-ságon belül „mindenki mindenkinek rokona”. Majd én kezd-tem őt kérdezgetni életéről, tanításáról. Kellemes meglepeté-semre Daszkalosz beszédes ember volt és kérdéseimre tartózkodás nélkül válaszolt. Sőt, még kéthetente tartott összejő-ve ‘teleikre is meghívott. Ezen az első találkozáson megértet-tem, hogy tanításai a keresztény miszticizmus és a hinduiz-mus elegyéből állnak. Úgy tűnt, hogy tanítványai között ter- jesztett ismeretekben a karma fogalma – az ok és okozat tör-lénye, ahogy ő nevezte – játszott központi szerepet. Daszka-losz világa iránti kíváncsiságom felerősödött, amint rájöttem,hogy bizony aligha volt ő primitív sámán, sokkal inkább egyrendkívül jó önkifejezéssel megáldott, intellektuálisan kép-zett ember. Mégis, a világ, amelyben élt, az én szemszögem- ből nézve titokzatosnak és egzotikusnak tűnt.-Hallottam csodálatos gyógyításairól – jegyeztem meg. –Van-e lehetőség arra, hogy tanúja legyek ezeknek a csodáknak?Bevallottam Daszkalosznak, hogy igencsak nehezemreesett elfogadni a „csoda” gondolatát. Azt is elmondtam neki,hogy az antropológiai irodalom telis-tele van a gyógyítók éssámánok gyógyításai során véghezvitt rendkívüli tettekrőls/óló beszámolókkal.-Én azonban magam akarok ilyen jelenségeket látni, mi-előtt meggyőzhetnének róluk.
legelőször is – válaszolt Daszkalosz mosolyogva – azo-kat a gyógyításokat, amelyekről Ön hallott, nem én, hanem aSzentlélek vitte véghez. Én csupán csatornaként szolgálok emagasabb intelligencia számára. Hogy Ön tanúja lehet-e úgy-nevezett csodának, az nem tőlem függ. Ha az Isteni Tervben benne van, hogy Ön tanúja legyen egy csodának, akkor azlesz. Nem lehet azonban a csodát csak úgy megrendelni.Mielőtt elmentem volna, Daszkalosz meghívott egy más-nap délután a sztoában tartandó összejövetelre, melyen ő éstanítványai lennének együttA sztoa egy kis szoba volt a hátsó udvarban, távol a háztöbbi részétől, Daszkalosz itt foglalkozott tanítványaival. Akét részre tagolódó sztoa nagyobbik részében folyt a tanítás,másik része szentélyül szolgált, ott meditált és imádkozottDaszkalosz. A szentély tele volt vallási tárgyú műalkotások-kal: Krisztus-ikon, a Szent Szűz ikonja, s fehér gyertyák vol-tak benne. Az oltáron egy ezüstserleg állt, mellette egy kereszten kicsi, tompa kard pihent, amely – mint később meg-tudtam – Daszkalosz köreiben nagy szimbolikus jelentőség-gel bírt.Elfogadtam meghívását, hogy feleségemmel, Emilyvelegyütt részt vegyünk az összejövetelen. Emily először talál-kozott Daszkalosszal. Amikor a hivatalos összejövetel előttfél órával megérkeztünk házába,
 
Daszkalosz épphogy végéreért egy terápiás ülésnek, nagyon kimerültnek tűnt. Egy fotel- ben foglalt helyet, a ciprusi mészárosokéhoz hasonló bőrkö-tényt viselt Mellette egy marcona küllemű, boldogan mo-solygó falusi ült.-Itt jön a Hitetlen Tamás! – kiáltott fel Daszkalosz vicce-lődve, amint Emilyvel beléptünk a szobába. – Ha tíz perccelkorábban érkezik, akkor tanúja lehetett volna egy csodának.Daszkalosz elmondta, hogy a látogatót húsz évig kínozta agerince, az 1950-es években a gyarmatosítók elleni partizán-háború során a brit katonáktól elszenvedett verések követ-kezményeként.-Most jól van – jelentette ki magabiztosan. – Ha mostmegvizsgálják, akkor a röntgen egy tökéletesen rendbe jöttgerincoszlopot fog mutatni.Amikor betegségével kapcsolatos kérdéseket tettem felneki, a paraszt hitetlenkedő arckifejezéssel továbbra is mo-solygott. Elmondta, milyen jól érzi magát, s hogyan múltak elmindazok a fájdalmak, amelyektől hosszú évek óta szenvedett.
Bárcsak lenne időm, hogy ezt tanulmányozzam – mor-mogtam -, de holnap utazom vissza Amerikába.
Tartozom önnek valamivel? – kérdezte a falusi ember egy idő múlva.
Természetesen igen! – felelte Daszkalosz. – Tegyen pon-tosan úgy, ahogy tanácsoltam magának. Egyék, igyék keve-sebbet, és szedjen vitaminokat.A férfi kitartó ajánlkozása ellenére Daszkalosz megtagadta,hogy bármit is elfogadjon szolgálataiért.Mire eljött az összejövetel ideje, Daszkalosz mintha új élet-re kelt volna, mintha valami titokzatos energia töltötte volnafel. Egy rövid ima után hozzákezdett a tanításhoz

Sonja Heider - Gyógyító kövek könyve

 

Egy alapkönyv a kristályokról!

A klasszikus orvostudomány és a természetgyógyászat egybehangzóan állítja, hogy szervezetünk számára az ásványok és nyomelemek létfontosságúak. A kövekkel való gyógyítás olyan terápiaforma, amely hatással van a testre, lélekre és a szellemre, vagyis lényünk minden aspektusára. A gyógyfürdők vizében oldott ásványi anyagok segítenek leküzdeni a betegségeket, s egyre többen élvezik az ásványvizek áldásos hatását is.
A kézikönyvben szereplő 156 kristály és drágakő megismerését színes képek könnyítik meg, az egyes kövek leírásánál a szerző részletesen ismerteti az adott kőhöz rendelhető csakrát, elemet, csillagjegyet és tisztítási lehetőségeket, valamint a kő testi és lelki gyógyító hatásait. Külön fejezet mutatja be a kövek felhasználási területeit.
A könyv létrehozásának alapgondolata a gyógykövekkel való komplett kezelés volt. Az itt bemutatott módszer alapján, illetve az erre célra kidolgozott analízislap segítségével könnyen és gyorsan megtalálhatjuk személyre szabott kövünket.

 

A könyvről

Dr. Őrlős Gábor – A mag

Valójában a felébredés útját vetettem papírra közkívánatra. Aki végig tudta rágni magát e-sorokon, az nemcsak az önismeretbe kapott beavatást, hanem abba is, hogy hogyan kezdődik a legtöbb esetben az ember felemelkedésének és önmegvalósításának az útja a földön. Nincs más feladatunk a Földön, mint az útra lépni, önmegvalósítani és megvilágosodni. A többi dolog az életünkben csak azon dolgozik, hogy az Igaz Útra tereljen bennünket.

 

Ebben a könyvben lépésről lépésre le van írva a felébredés útja, egészen a megvilágosodásig.
Ez a könyv nem kapható kereskedelmi forgalomban, azonban a weboldalon megrendelhető. Minden útkeresőnek egy alapmű.

A könyvről

Természetesen ez sem véletlenül történik. A Földön emberként élni hatalmas kegyelem. A Magtudást megismerni szintén. Élő mester menedékében beavatást kapni a valóságba, pedig fel nem fogható ajándék és kegyelem. Legyeték hát mindannyian e Tudás birtokosai, ismerjétek meg magatokat, a világot, a törvényt, és vigyétek hírül, ahová csak tudjátok, hogy élni jó, a világ csodálatos és hogy mindenki már most megvilágosodott, csak az elme ködje eltakarja! Legyetek hát önmagatok, majd a világ tanítói, világosságai!

Vegyük vissza isteni jussunkat, a Tudást, és vezessük küldetésünk alapján a sötétben botorkáló világot az aranykorba, ahol a fenti tudás már természetes lesz!

Franz Bardon - Az igazi beavatás útja

A könyv a Tarot első lapját fedi fel, a Mágus lapot!Egyedülálló gyakorlati útmutató a fehér mágia alkalmazásához és a hermetikus tudomány megismeréséhez.

Franz Bardon mára már klasszikusnak számító műve az egész világot bejárta. A mágia valójában szent tudomány. A szó legszorosabb értelmében minden tudás tudása, hiszen az univerzális törvények ismeretére és használatára tanít.

Az igazi megismerésre törekvők sokszor évekig, vagy talán egész életükben hiába kutatnak olyan megbízható tanulási módszer után, melynek segítségével legfőbb vágyukat megvalósítva a tökéletesség útjára léphetnek. Az őszinte tanuló – aki komolyan dolgozik a saját fejlődésén, és nem pusztán kíváncsiságból akar bepillantást nyerni a szent tudásba – ebben a műben beavatásának igazi vezetőjét fogja látni.

A kezdeti lépéseknél még a magas rangú beavatottak sem lennének képesek többet segíteni a tanulóknak, mint ez a könyv. Az elméleti beavató részt tíz szint alapgyakorlatai követik, melyek egyaránt fejlesztik a testet, a lelket és az elmét.

Részlet a könyvből

Az elemekről

Mindaz, ami teremtés által létezik, tehát mind a makrokozmosz és mind a mikrokozmosz, a nagy és a kicsi világ, az elemek hatására jött létre. Ezért szükséges már mindjárt a beavatás elején ezekkel az erőkkel foglalkozni, és rámutatni mély és sokrétű jelentőségükre. Az okkult irodalomban eddig csak nagyon keveset írtak az elemek erejéről, ezért azt a feladatot tűztem ki magam elé, hogy feldolgozom ezt a még tisztázatlan területet, és lerántom a törvényekről az őket borító keplet. Egyáltalán nem könnyű úgy felvilágosítani a még beavatatlanokat, hogy ne csak ismereteket szerezzenek az elemek létéről és hatásáról, hanem később a gyakorlatban dolgozni is tudjanak ezekkel az erőkkel. A világegyetem egy egymásba kapaszkodó és egymástól független fogaskerekek alkotta óraműhöz hasonlítható. Még a legmagasabb felfogható lény, az istenség fogalma is besorolható az elemekkel analogikus szemléletmódba. Erről az istenfogalomról szóló fejezetben olvashatnak bővebben. A legrégebbi keleti írások tattváknak nevezik az elemeket. Az európai irodalom csak annyiban szentel nekik figyelmet, hogy felhívja a figyelmet jótékony hatásaikra, és óv kedvezőtlen befolyásaiktól, azaz azt állítja, hogy bizonyos tevékenységeket vagy elvégezhetünk a tattvák hatása alatt, vagy nem. Bár nem kételkedhetünk e tény helyességében, az eddig megjelent művek csak az elemek hatásainak egy kis aspektusára világítottak rá. Hogy az elemek, illetve a tattvák személyes használat közben fellépő hatásai megismerhetők, arra az asztrológiai művek mutatnak rá. Én azonban még mélyebbre hatolok az elemek titkának világában, és egy másik kulcsot választok hozzá, ami bár hasonlít az asztrológiai kulcshoz, semmi köze hozzá. Azt is meg akarom tanítani, hogyan használhatjuk sokrétűen ezt az olvasó számára eddig még ismeretlen kulcsot. Az elemekre vonatkozó egyes munkálatokat, analógiákat és hatásokat a következő fejezetek még részletesebben fogják tárgyalni. Nemcsak az elméleti oldalról rántom le a leplet, hanem a gyakorlati alkalmazásra is ki fogok térni, hiszen éppen ebben rejlik a legnagyobb arkánum. Az elemekről szóló nagy, titkos tudásról már a bölcsesség legrégibb könyvében, a tarot-ban is írtak, melyben az első kártya az elemek ismeretére és uralására utaló mágust ábrázolja. Ezen az első kártyán a következő szimbólumokat láthatjuk: a kard a tűz elemet, a pálca a levegőt, a kehely a vizet, az érme a föld elemet szimbolizálja. Ez arra utal, hogy már az ókori misztériumokban is a mágust választották
az első tarot-kártyához, és vele az elemek fölötti uralmat határozták meg első beavatási aktusként. Ezt a hagyományt tisztelve én is elsősorban az elemeknek szeretném a legnagyobb figyelmet szentelni, hiszen ahogyan az a továbbiakban látható majd, az elemek ismerete olyan univerzális eszköz, amellyel minden
felmerülő problémát meg lehet oldani. A tattvák sorrendje az indiai tanok szerint a következő:

Akasha – az éter elve
Tejas – a tűz elve
Waju – a levegő elve
Apas – a víz elve
Prithivi – a föld elve

Az indiai tan szerint a négy durvább tattva az ötödikből, az Akasha-elvből keletkezett. Az Akasha ezért okelv, és ötödik erőnek, úgynevezett kvintesszenciának
tekinthető. Az Akasháról, a legfinomabb elemről az erről szóló fejezetben még részletesebben felvilágosítom az olvasót. A következő fejezetekben az egyes elemek specifikus tulajdonságait is megemlítem a legmagasabb szinttől kezdve egészen a durva anyagi világig. Ahogyan azt az olvasó maga is láthatja, nem könnyű feladat elemezni és oly módon szavakba önteni a teremtés ilyen hatalmas titkát, hogy mindenkinek lehetősége legyen bepillantani ebbe a tudásba, és plasztikus képet kapnia róla. A továbbiakban az elemek szétszedéséről és gyakorlati hasznáról is írok, hogy a tudósok – legyen szó vegyészről, orvosról, mágnesezőről, okkultistáról, mágusról, misztikusról, kabbalistáról vagy jógiról – a gyakorlatban is alkalmazhassák e tudást. Ha legalább arra sikerül megtanítanom az olvasót, hogy azon a tudományterületen, amely számára a legmegfelelőbb, képes legyen használni a gyakorlat kulcsát, könyvem célja máris teljesült.

Mallász Gitta - Az angyal válaszol

  

Mikor úgy tűnik, hogy minden összeomlik, talán valami egészen új van születőben. Rajtunk múlik létrejötte. Megújulás csakis belülről indulhat. Ezt élte meg Budapesten, a második világháború embertelensége közepette négy fiatal művész. Hanna, Gitta, Lili és József nem tehetetlen áldozata a külső eseményeknek. Szomjasan keresik az igazat, az élet célját, az ember helyét és felelősségét. Váratlanul, fénnyel telített erő jelenlétét érzik, mely fokról-fokra új távlatokat nyit előttük. Tizenhét hónapon át tart a tanítás, melyből 88 Beszélgetés maradt ránk, Mallász Gitta lejegyzésében. Ez a dokumentum az angyal válaszol címet kapta. A könyv minden szava erőt és reményt ad. Felelősségünkre, emberi méltóságunkra és szabadságunkra ébreszt. Elűzi a félelmet, bíztat, megújit, a lehet és a szabad felé küld. Felegyenesít: “Égjetek, éljetek! Fénnyel teljetek! Ébredjetek, keljetek fel ! Fényetek kell! Lényetek ég! Nem lehettek fáradtak, ha az Új-ban cselekedtek.” Bár örök érvű, a tanítás katartikusan aktuális. A ma emberéhez szól, ébresztő útikalauzként, hogy modern világunk zaklatottságában EMBERRÉ nemesedjünk. Bárhol nyitjuk ki, a tömör gyökszavak zengése, mint az ősi ráolvasó rigmusok verses szövege sejtjeink mélyéig hatol. Magas rezgésfokuk gyógyító erejű. Hanna, Gitta, Lili és József életéről kevés adat maradt ránk, sírhelyük sincs, hová elzarándokolhatnánk. “Az öröm az Új Világ levegője” az a hely, ahol mindig találkozhatunk velük. A könyv harminc éve bestseller, tizenkét nyelven egymást érik a kiadások és tizenöt nyelvre fordítva terjed a nagyvilágban. Ideje hát, hogy újra “haza érkezzen”.

 

Részlet a könyvből

– Ez most jó. A bűnbánat egyben a megbocsátás. Gyökeresen meg kell változnod. Figyelj az önállóságra!
Túl kevés vagy és túl sok.
G. Nem értem.
– Kevés az önállóság, sok az anyag. (Most látom, hogy mennyire lusta vagyok önállóan gondolkodni.)
– Kemény kéregre nem szórnak magot.
Fel fognak szántani nyughatatlan kereséssel. Ami eddig jó volt, – rossz lesz. Ami rossz volt, – jó lesz. (Hosszú csend előzi meg a következő kérdést:)
– Ismersz?
(Ez a kérdés mélyen érint. Tudom, hogy ismerem, tudom, hogy belső mesterem és ezt megrendíthetetlen bizonyossággal tudom. De nincs róla emlékképem. Sűrű ködök eltakarják. Hiába erőlködöm, hogy azokon áthatoljak.)
– Ismersz?
(Az újabb kérdés még mélyebbre hatol. Az emlékezés határán vagyok és minden erőmmel igyekszem az elválasztó rétegeket fellazítani, de hiába. Hanna érzi,
hogy mialatt erőlködöm, mesterem gyengédséggel tekint rám.)
– Pogány vagy, de az jól van így. (Sejtem, hogy itt a „pogány” szó az eredetet, a gyökeret jelenti.)
– Meg fognak keresztelni az élet vizével. Új nevet fogsz kapni.

16
ELSŐ BESZÉLGETÉS GITTÁVAL
Megvan az új név, de nem bonthatom fel.
Erre készülj!

Diane Stein – Reiki, a gyógyítás ősi művészete

A Reiki egyetemes életenergia, isteni erő, amely minket éltet. A reikivel való gyógyítás feledésbe merült művészetét Dr. Mikao Usui japán teológus tette újból ismertté. A reikit a beavatás folyamata különbözteti meg minden egyéb kézrátételes gyógymódtól.

A könyv soha nem pótolja a beavatást, de annak története után kézikönyvként használhatja a reiki gyakorlója és tanára. A nyugati világ gyógyítói számára ez az első olyan mű, amely korszerűen írott formában tartalmazza a reiki tanítását.

 

A könyvről

A Reikit soha nem adja az ember, azt mindig csatornán hívja le. Például : ha egy kezelés alatt a testedre helyezem a kezem, akkor te fogod lehívni a megfelelő energiamennyiséget és testednek éppen arra a részére, ahol arra szükség van. Ebben a folyamatban én soha nem merülök ki, mivel én is kezelést kapok, miközben “adom” a kezelést. Az energia koronacsakrámon belép, és a felső energiaközpontokon áthalad szívemhez és napfonatomhoz. A fennmaradó rész halad ezután tovább karomon és kezemen át a te testedbe. Így tehát soha nem merülök ki ebben a folyamatban, mivel bizonyos energiamennyiség elraktározódik bennem. De ugyanakkor te mégsem veszel át semmit az én problémámból (negatív energiámból vagy energiablokkjaimból), mivel a Reiki testemben egy, a behangolások által megnyitott, megtisztított csatornán át halad.
Kétségtelenül a Reiki egyik legnagyobb előnye az, hogy teret ad az önkezelésre. Ha már be van hangolva egy személy, akkor csak arra a szándékra van szüksége, hogy reikizni akarja magát, vagy valaki mást, és az energia abban a pillanatban lehívódik.
Az önkezelés különösen hatásos módszer a teljes relaxációhoz és a stressztől való megszabaduláshoz. Felerősíti a testben lévő életerő-energiát, mely aztán segít egyensúlyba hozni az anyagi és az éterikus testeket. Saját magunk kezelése segít abban is, hogy elengedjük visszatartott emóciónkat és feloldjuk az energiablokkokat.
A Reiki nem vallás, nincsenek doktrinái vagy külön hitvallása, világnézete. Valójában nagyon ősi tudomány ez, mely évszázadokig rejtve volt, míg dr. Usui újra fel nem fedezte ezt a réges-régi módszert a tibeti szutrák között elrejtve. Stanfordi kutatók rendkívül érzékeny műszereket alkalmazva, melyek a testbe belépő energiák áramlását hivatottak mérni, úgy tapasztalták, hogy a Reiki-energia a gyógyító testébe annak feje tetején (vagy koronacsakráján) lép be és kezein át lép ki. Ez az energia északról érkezik, de az egyenlítőtől délre déli irányból jön. A már aktiválódott Reiki-energia pedig az óramutató járásával ellentétes irányban, spirálisan mozog, nagyon hasonlóan a DNS dupla spiráljához.
A kezekből kiáradó energia mennyisége határozottan növekszik a kezelés alatt. Dr. Bara Fischer, Santa Fé-beli orvos (New Mexico), ismert kutató, kifejlesztett egy rendkívül ügyes módszert arra, hogy a Kirlián-fotók segítségével mérhesse az életenergiát, és bemérte a szerzőt egy távollévő betegnek való kezelés elküldése előtt, illetve aközben. Az a fotó, amelyet a távollévő gyógyítása közben készített, a sugárzás jelentős megnövekedését tanúsítja, összevetve a kezelés előtt készített fotón látható, sokkal kisebb kiáramlással.
Az adatok nagyon világosan mutatják, hogy valóban létezik egy valamiféle plazmaáramlás – a test rendszeréből energia szabadul fel -, amikor az energiablokkok megszűnnek. Minden kezelés eredménye más és más, mivel a végeredményt döntő módon a páciens határozza meg. Minden egyes ember éppen a számára elegendő mennyiségű életerőt vesz át, annyit, amennyire szüksége van ahhoz, hogy felszabadítsa, aktivizálja, vagy átalakítsa fizikai és éterikus testjeinek energiáit. A Reiki nem csupán a test kémiai szerkezetében hoz létre változásokat, miközben segíti a szervek regenerálódását és a szövetek és csontok újraépülését, hanem segít abban is, hogy a mentális szint kiegyensúlyozottá váljon. A Reiki nem hitrendszer, tehát a páciensnek nincs szüksége mentális felkészítésre vagy bármiféle irányításra, elegendő, ha csak vágyik arra, hogy megkapja és elfogadja az energiát. Másrészt, mivel itt nem hiedelemrendszerről van szó, elegendő a Reikit gyakorló részéről, ha világossá válik szándéka, hogy kezelést akar adni, s az energia rögtön aktivizálódni fog, ha megfelelő módon alkalmazzák.
A Reiki tudatosságunk növelésének csodálatos eszköze, épp a megfelelő kulcs a megvilágosodás eléréséhez. Mint az életben a legtöbb dolgot, a Reikit is át kell élnünk először ahhoz, hogy igazán értékelni tudjuk.

Szepes Mária – A vörös oroszlán

 

Műfaját tekintve fantasztikus regény, melynek címe nem más, mint a csodaszer neve, amely a halandókat halhatatlanná, de legalábbis hosszú életűvé tette és a kiválasztottakat képessé arra, hogy előző életeikre és cselekvéseikre emlékezzenek. A történet főszereplője Hans Burger, a 16. század első harmadában születik és más-más testben, más néven a 18. század végéig, a 19. század elejéig él, de semmi bizonyosság nincsen arról, hogy ne élne ma is. Hansot gyermekkorában nagybátyja megfertőzi a bölcsek köve iránti vággyal. A nagybácsi halála után megszökik otthonról, vándorol, dolgozik, mígnem egy fogadóban megismerkedik egy emberrel, aki orvosnak mondja magát. Hans azonban gyanítja, hogy ő a beavatott. Szolgálatába szegődik, útjuk során nem tud ellenállni a vágynak, hogy a vörös port megszerezze. Megöli az idős embert, és a nyakában lévő zacskót elrabolja a porral. Vörösborban feloldva nagy adagot vesz be belőle. Szörnyű víziók, démonok, fájdalmak törnek rá, gyötrődik, kínlódik. Végül Brandenburg pincebörtönében bevégzi tönkrement életét. Lelkének gyötrelmes sodródása után születik újra…. Ötödik életének végén köszön el tőle az olvasó.

 

Részlet a könyvből

Este, vacsora után a kertben üldögéltünk. Sötét, csillagokkal teletűzdeltégbolt feszült fölöttünk. A csillagképek láthatatlan üvegburára festett áb-rái körülragyogtak bennünket. Sápadt, titokzatos folyamként ömlött át ahorizonton a Tejút. Közel a nagy teleholdhoz két, éles fényű csillag szolarizált: a Szaturnusz és a Jupiter szoros közelállásban, konjunkció-ban egymással. Szemem e két csillagon kötött ki, s eltűnődtem hatalmu-kon, egymásnak ellentmondó s egymást mégis kiegészítő erőiken. Jupitera nagy jótevő, tüzes, lendületes, építő – Szaturnusz az akadályemelő, der-mesztő, szenvedést hozó s transzcendens lényegében a szenvedésen át ta-nító bolygó. Jupiter a Nap barátja, Szaturnusz a nagy magányos. Az egyik veszélye a tűz, a másiké a dermedés. Vajon micsoda hatásokkal telíti a vi-lágot e két óriás küzdelme?–A Messiások konstellációja – mondta mellettem Adam Cadmon hal-kan.Megrezzentem. Egyszerre felzúgott bennem e hasonlíthatatlan éjszaka varázslata. Adam Cadmon megint a gondolatomra felelt.–A Jupiter és a Szaturnusz konstellációja előzte meg Krisztus születé-sét is – folytatta csendesen. – Akkor a Halak jegyében állt a nagy kon- junkció. Most a Bikában áll. Amaz a kereszténységet hozta el a világnak,ez pedig majd a filozófiai és társadalmi forradalmat, a szellem megváltá-sát hozza az anyag rabságából. A Messiás, aki most születik, az új Eon ka-punyitója lesz.–Egy új Messiás születik… Hol? Mikor? – kérdeztem értetlenül.–Lublinban. 1941 áprilisában. A lublini gettóban, ott, ahol legsúlyo-sabb a teher és legnagyobb a sötétség. A megalázottak és megnyomorítot-tak között. Árnyéka messze előrenyúlt: a Bűn Embere, a Törvénytaposó hazugság minden hatalmával és jelével megjelent már. S ahol az árnyékaa földre vetődött, ott megjelenik fénylő mása is – a káprázat mellett a va-lóság. Az Antikrisztussal szemben a Szabadító. S hogy az Írás beteljék, saz idő örök hullámverésének visszatérő ritmusa hallhatóvá váljék, egyzsidó leány törvénytelen fiaként jön a világra; egy fajtájának bánatával,szenvedéseinek félelmetes okosságával, üldöztetésének rémült gyöngesé-gével terhelt zsidó lány fia lesz. Ez a szelíd leányanya mása annak az ősianyának, aki ezerkilencszáznegyven évvel ezelőtt megszülte fiát egy istál-lóban.Hangja halkan, egyszerűen csengett, bennem mégis tűz gyúlt tőle. Le-nyűgözött a határtalan, értelmen túli bizonyosság, hogy minden szavamegrázóbban igaz, mint a látható dolgok körülöttem.–És ön… Miért van ön Lublinban?! – ez volt az első kérdés, amelyetszemélyéről nekiszegeztem.–Ha majd az emberi gyűlölet és esztelenség istállójában megszületika Bölcsesség, a csillagot követve felkeresik Őt azok, akiket meghívtak akeresztelőre. Hozzám már eljutott a hívás. Azért jöttem vissza a névtelen-ségből, hogy helyet készítsek Neki, és megjelentsem Őt. Azért jöttem,hogy az Igazaknak tudtára adjam: ezek azok az idők, amelyekről a jöven-dölések szólnak. Olyan napok következnek, amelyek malmai gyorsanőrölnek, és összezúznak minden emberi támasztékot. Tüzek támadnak,amelyek fölégetik az anyag utolsó menedékeit is. Nem lesz talpalatnyiföld, tenyérnyi tető, ahol a menekülő megállhatna, ahol az üldözött elbúj-hatna. Utoljára omlik le talapzatáról az annyiszor felállított aranyborjú.Könnyek áradata nem lágyítja meg a könyörtelenség démonainak szívét.A vér tengerré dagad és elönti az országokat, városokat, utcákat, házakat,termőföldeket, kerteket, tavakat és folyókat; mert a Vízöntő hűvös óceán- ja előtt mindig vér mossa tisztára a földet.

Kyriacos C. Markides – A Ciprusi mágus


A ciprusi mágus egy Sztrovoloszban, rendkívüli képességekkel megáldott gyógyító, akinek derűje, humora és embertársai iránti szeretete átsugárzik e könyv sorai között is. A szerző pedig egy ciprusi származású amerikai szociológus, aki gyermekkora óta ismerte a ciprusi mágus hírét. Úgy határozott, hogy személyesen is megismeri a csodatévő mestert és tanítványait, s feljegyzi a körükben eltöltött napok élményeit. Daszkalosz, a gyógyító mágus, aki másnak addig interjút sem adott, befogadta Markidest tanítványai körébe és hozzájárult ahhoz, hogy könyvet írjon róla. Így született A ciprusi mágus.

A könyvből sokat tanulhatunk az elementálokról és a velük való gyógyításról. Egy igazi alapmű.

Részlet a könyvből

Gyermekkorom óta tudtam Szpirosz Sathiról. Híre szerintő volt a sziget alvilági ügyekben legjártasabb szakértője, s ezcsodálat, kíváncsiság és rettegés keverékével töltött el en-gem. Gyermekkorunkban a helyi egyházközség papja figyel-meztetett bennünket, hogy óvakodjunk „Sztrovolosz mágusá-tól”, a „sátáni erőkkel” bíró embertől. Tágra nyílt szemekkelhallgattuk a megszállottságról és az ördögűzésről szóló törté-neteket, s a legendákat, melyek szerint a mágus házábanhemzsegtek a testetlen szellemek. Neve az okkultizmus szi-nonimája volt, s ha valaki elhalt anyjával szeretett volna talál-kozni, s volt elég bátorsága is ehhez, akkor csupán kopogniakellett a mágus ajtaján. Ilyen képem volt Szpirosz Sathiról1960-ban, amikor Amerikába költöztem.Majd két évtizeddel később alig emlékeztem arra az em- berre, akiről valaha ábrándokat szövögettem, akivel azonbankora ifjúságomban sohasem találkoztam. Sztrovolosz mágusairánti kíváncsiságom 1978 nyaráig, ciprusi látogatásomignem támadt fel újra. Egy régi barátommal, egy bölcsészlány-nyal csevegtünk, amikor egyszer csak bizalmasan elmondta,hogy férje – aki bíró – és ő „Az Igazság Keresésének Köre”nevű félig titkos társasághoz tartoznak. Meglepődve hallotam hogy e misztikus kultusz szellemi mestere nem más,mint „Sztrovolosz mágusa”. Rögtön jeleztem, hogy szeretnék találkozni vele.Augusztus vége felé járt, amikor egy barátommal elautóz-tunk Sztrovoloszba, Nicosia egyik külvárosába, hogy talál-kozzunk Szpirosz Sathival. Átfutott rajtam, milyen ironikus is,hogy 18 évet kellett eltöltenem Amerikában, mielőtt meg-ismerkedhetek ezzel a varázslatos emberrel, aki mindösszekét mérföldre lakott a házunktól. Hírének megfelelően arraszámítottam, hogy zord küllemű, könyörtelen emberrel talál-kozom. Egyetlen vele kapcsolatos elképzelésem sem bizo-nyult igaznak. Szpirosz Sathi magas, rokonszenves külleműöregapó volt, hatvanas éveinek közepén járó nyugalmazottköztisztviselő, aki szerényen élt a kormány biztosította nyug-díjából. Félőrült, fenyegetőző gonosz varázsló helyett egy su-gárzó, mélyen vallásos, rendkívül jó humorérzékű embert ta-láltam, akinek kedvenc elfoglaltságai között jutott hely a fes-tésnek és a klasszikus zenének is. Önmagát gyógyítónak, pszichoterapeutának, a lélek orvosának tartotta, aki számáraaz élet legfontosabb feladata az, hogy enyhítse a körülötte lé-vők fájdalmát, s hogy segítsen elindulni mindazoknak, akik készen állnak az önfelfedezés kalandjára.
Mi már találkoztunk! – kiáltott fel, amikor odaléptemhozzá, s jobb kezét homlokára tette.
 Nem hiszem – feleltem mosolyogva, és kezet nyújtottam,miközben barátom bemutatott neki.
Mi már találkoztunk – ismételte, s meggyőződéssel bó-lintott, majd behívott bennünket, hogy üljünk le a kicsinynappaliban.Arra gondoltam, hogy összekevert valakivel, és annyibanhagytam a dolgot.Daszkalosz – ahogy barátom hívta őt – kávéval kínált ben-nünket és családom felől kérdezősködött, ami elég elterjedtszokás Cipruson, ahol a valamivel több mint félmilliós lakos-ságon belül „mindenki mindenkinek rokona”. Majd én kezd-tem őt kérdezgetni életéről, tanításáról. Kellemes meglepeté-semre Daszkalosz beszédes ember volt és kérdéseimre tartózkodás nélkül válaszolt. Sőt, még kéthetente tartott összejő-ve ‘teleikre is meghívott. Ezen az első találkozáson megértet-tem, hogy tanításai a keresztény miszticizmus és a hinduiz-mus elegyéből állnak. Úgy tűnt, hogy tanítványai között ter- jesztett ismeretekben a karma fogalma – az ok és okozat tör-lénye, ahogy ő nevezte – játszott központi szerepet. Daszka-losz világa iránti kíváncsiságom felerősödött, amint rájöttem,hogy bizony aligha volt ő primitív sámán, sokkal inkább egyrendkívül jó önkifejezéssel megáldott, intellektuálisan kép-zett ember. Mégis, a világ, amelyben élt, az én szemszögem- ből nézve titokzatosnak és egzotikusnak tűnt.-Hallottam csodálatos gyógyításairól – jegyeztem meg. –Van-e lehetőség arra, hogy tanúja legyek ezeknek a csodáknak?Bevallottam Daszkalosznak, hogy igencsak nehezemreesett elfogadni a „csoda” gondolatát. Azt is elmondtam neki,hogy az antropológiai irodalom telis-tele van a gyógyítók éssámánok gyógyításai során véghezvitt rendkívüli tettekrőls/óló beszámolókkal.-Én azonban magam akarok ilyen jelenségeket látni, mi-előtt meggyőzhetnének róluk.
legelőször is – válaszolt Daszkalosz mosolyogva – azo-kat a gyógyításokat, amelyekről Ön hallott, nem én, hanem aSzentlélek vitte véghez. Én csupán csatornaként szolgálok emagasabb intelligencia számára. Hogy Ön tanúja lehet-e úgy-nevezett csodának, az nem tőlem függ. Ha az Isteni Tervben benne van, hogy Ön tanúja legyen egy csodának, akkor azlesz. Nem lehet azonban a csodát csak úgy megrendelni.Mielőtt elmentem volna, Daszkalosz meghívott egy más-nap délután a sztoában tartandó összejövetelre, melyen ő éstanítványai lennének együttA sztoa egy kis szoba volt a hátsó udvarban, távol a háztöbbi részétől, Daszkalosz itt foglalkozott tanítványaival. Akét részre tagolódó sztoa nagyobbik részében folyt a tanítás,másik része szentélyül szolgált, ott meditált és imádkozottDaszkalosz. A szentély tele volt vallási tárgyú műalkotások-kal: Krisztus-ikon, a Szent Szűz ikonja, s fehér gyertyák vol-tak benne. Az oltáron egy ezüstserleg állt, mellette egy kereszten kicsi, tompa kard pihent, amely – mint később meg-tudtam – Daszkalosz köreiben nagy szimbolikus jelentőség-gel bírt.Elfogadtam meghívását, hogy feleségemmel, Emilyvelegyütt részt vegyünk az összejövetelen. Emily először talál-kozott Daszkalosszal. Amikor a hivatalos összejövetel előttfél órával megérkeztünk házába,
 
Daszkalosz épphogy végéreért egy terápiás ülésnek, nagyon kimerültnek tűnt. Egy fotel- ben foglalt helyet, a ciprusi mészárosokéhoz hasonló bőrkö-tényt viselt Mellette egy marcona küllemű, boldogan mo-solygó falusi ült.-Itt jön a Hitetlen Tamás! – kiáltott fel Daszkalosz vicce-lődve, amint Emilyvel beléptünk a szobába. – Ha tíz perccelkorábban érkezik, akkor tanúja lehetett volna egy csodának.Daszkalosz elmondta, hogy a látogatót húsz évig kínozta agerince, az 1950-es években a gyarmatosítók elleni partizán-háború során a brit katonáktól elszenvedett verések követ-kezményeként.-Most jól van – jelentette ki magabiztosan. – Ha mostmegvizsgálják, akkor a röntgen egy tökéletesen rendbe jöttgerincoszlopot fog mutatni.Amikor betegségével kapcsolatos kérdéseket tettem felneki, a paraszt hitetlenkedő arckifejezéssel továbbra is mo-solygott. Elmondta, milyen jól érzi magát, s hogyan múltak elmindazok a fájdalmak, amelyektől hosszú évek óta szenvedett.
Bárcsak lenne időm, hogy ezt tanulmányozzam – mor-mogtam -, de holnap utazom vissza Amerikába.
Tartozom önnek valamivel? – kérdezte a falusi ember egy idő múlva.
Természetesen igen! – felelte Daszkalosz. – Tegyen pon-tosan úgy, ahogy tanácsoltam magának. Egyék, igyék keve-sebbet, és szedjen vitaminokat.A férfi kitartó ajánlkozása ellenére Daszkalosz megtagadta,hogy bármit is elfogadjon szolgálataiért.Mire eljött az összejövetel ideje, Daszkalosz mintha új élet-re kelt volna, mintha valami titokzatos energia töltötte volnafel. Egy rövid ima után hozzákezdett a tanításhoz

Sonja Heider - Gyógyító kövek könyve

 

Egy alapkönyv a kristályokról!

A klasszikus orvostudomány és a természetgyógyászat egybehangzóan állítja, hogy szervezetünk számára az ásványok és nyomelemek létfontosságúak. A kövekkel való gyógyítás olyan terápiaforma, amely hatással van a testre, lélekre és a szellemre, vagyis lényünk minden aspektusára. A gyógyfürdők vizében oldott ásványi anyagok segítenek leküzdeni a betegségeket, s egyre többen élvezik az ásványvizek áldásos hatását is.
A kézikönyvben szereplő 156 kristály és drágakő megismerését színes képek könnyítik meg, az egyes kövek leírásánál a szerző részletesen ismerteti az adott kőhöz rendelhető csakrát, elemet, csillagjegyet és tisztítási lehetőségeket, valamint a kő testi és lelki gyógyító hatásait. Külön fejezet mutatja be a kövek felhasználási területeit.
A könyv létrehozásának alapgondolata a gyógykövekkel való komplett kezelés volt. Az itt bemutatott módszer alapján, illetve az erre célra kidolgozott analízislap segítségével könnyen és gyorsan megtalálhatjuk személyre szabott kövünket.

 

A könyvről

Dr. Őrlős Gábor – A mag

Valójában a felébredés útját vetettem papírra közkívánatra. Aki végig tudta rágni magát e-sorokon, az nemcsak az önismeretbe kapott beavatást, hanem abba is, hogy hogyan kezdődik a legtöbb esetben az ember felemelkedésének és önmegvalósításának az útja a földön. Nincs más feladatunk a Földön, mint az útra lépni, önmegvalósítani és megvilágosodni. A többi dolog az életünkben csak azon dolgozik, hogy az Igaz Útra tereljen bennünket.

 

Ebben a könyvben lépésről lépésre le van írva a felébredés útja, egészen a megvilágosodásig.
Ez a könyv nem kapható kereskedelmi forgalomban, azonban a weboldalon megrendelhető. Minden útkeresőnek egy alapmű.

A könyvről

Természetesen ez sem véletlenül történik. A Földön emberként élni hatalmas kegyelem. A Magtudást megismerni szintén. Élő mester menedékében beavatást kapni a valóságba, pedig fel nem fogható ajándék és kegyelem. Legyeték hát mindannyian e Tudás birtokosai, ismerjétek meg magatokat, a világot, a törvényt, és vigyétek hírül, ahová csak tudjátok, hogy élni jó, a világ csodálatos és hogy mindenki már most megvilágosodott, csak az elme ködje eltakarja! Legyetek hát önmagatok, majd a világ tanítói, világosságai!

Vegyük vissza isteni jussunkat, a Tudást, és vezessük küldetésünk alapján a sötétben botorkáló világot az aranykorba, ahol a fenti tudás már természetes lesz!

Paksi Zoltán - Égi utak csillagüzenetei

 Az asztrozófia Bibliája!

A csillagfejtés és az égi bölcselet (sophia) ősi titkaiba avat be a Magyar Asztrozófia könyve.
Napjaink asztrológiája az állatövi jegyeket embertípusokká egyszerűsítette, néhány bolygót kártevőnek minősített, míg az égi utakat és a csillagok (astro) alkotta csillagképeket már évezredek óta figyelembe sem veszi.
Az Élet és a Tudás az égre van írva! A távolinak látszó, valójában bennünk lévő csillagok rejtik a lényeget… Az asztrozófia a csillagok fényével és az égi utak figyelembevételével készíti el a születés pillanatának képletét. Ennek vizsgálatakor kiemelt jelentőséggel bírnak a Tejút „útkereszteződései” és az úgynevezett „beavató” csillagképek.
A zodiákus tizenkét jele mögé pillantva – immár tényleg az égre tekintve! – csodálatos, fényes világ tárul az asztrozófus, a asztrológus és minden nyitott szívű kutató elé is.

Részlet a könyvből

Napszentülte után a csillagos égre pillantva átérezhetjük az égi könyvből áradó bölcsességet. Eleinte igen kicsinek érzi magát az ember, de ahogynövekszik bennünk a szeretet fónye, úgy válik egyre magasztosabbá az élmény.A régi korok üzenetét, figyelmeztetését és tudását olvashatjuk újra a csillagokból.A nappali cselekvést felváltja az esti összegzés, pihenés és az álmok világába való készülődés. Az éjszakába érve már más tudati lelki-szellemi állapotba kerülünk. Ebben a meditatív állapotban válnak láthatóvá a csillagok! A befelé u:azás és az égre nézés végső soron ugyanaz! Miután elhagytuk a hétköznapom nappali birodalmát, lelkünk máris készen áll a csillagfény olvasására.

Az összetartozó csillagok alakokat, képeket, ábrákat alkotnak, ezeket csillagképeknek nevezzük. A hozzájuk fűződő mítoszokban van elrejtve a Tudás. Ez a tudás azonban nem mai értelemben vett ismeretanyagot jelöl, hanem az emberi lélek mélyét megmozgató sorserőérzekenységet”! Egy adott csillagképcsak a  szomszédjaival együtt értelmezhető, bontható” ki teljesen. Az égboltonutak is megfigyelhetőek. Az égi utak közül a legjobban elterjedt az ekliptika, vagyis a Nap látszólagos útjának a használata. A Nap az évkörön tizennégy csillagképet érint, amiből az asztrológusok tizenkettőt keresztapaként használnak is. A Nappályát a Ki*, e. IV. században, a tájékozódás megkönnyítése végett Babilonban tizenkét egyenlő szakaszra osztották, s ezeketa körszeleteket a Napút csillagképeiről nevezték el. A Napút csillagképeit ekliptikái csillagképeknek nevezzük. Az enyhén ellipszis alakú, tehát két fókuszponttal rendelkező ekliptika a poláris világban utazó lélek szimbóluma.Tizenkét stáción ás két beavatáson megy keresztül a vándor”. Nem véletlen,hogy a magyarság őstörténeti mondájában, a Fehérlófiában, a fehér ló (Tejút!)kétszer hét esztendeig szoptatja fiát és csak ezután engedi útjára. A Nap iskétszer hét csillagképet érint a két napéje-
gyenlőségi – és a Tejút metszéspontjai között. Tehát az úthoz” az alsó és felső világ megismerése is szükséges! A lapvetően a földi élet szellemi hátterének jelölői az ekliptikái szakaszok. Különösen fontossá válnak más utakkal képzett metszéspontjai! E pontokon új, magasabb minőség léphet életünkbe. Az asztrozófia a születésiképlet készítésénél az ekliptikái koordináta rendszert használja. A földi egyenlítő égre vetítésével egy másik utat. az Égi egyenlítőt kapjuk. Ez az út már sokak számára teljesen ismeretlen. Az égi egyenlítő a teljesség jelképe, hiszen tökéletes kört alkot az égi világban. E kör mentén elhelyezkedő csillagképek mutatják a Felettes én belső jelenlétét. A belső hang, az intuíció, alelkiismeret, a teljességre törekvés szimbólumaként írható körbe az égi egyenlítő rendszere.
Földi szavakkal nem definiálható, csak érzékeltethető ennek az útnak az üzenete.

Wictor Charon, Szepes Mária - Académia Occulta


“Az Académia Occulta szintetizáló mű, egyszer elolvasni nem elegendő. Aki azonban újra és újra alámerül lelki-szellemi mélységeibe, olyan kulcsokhoz jut általa, amelyek önmaga és a világ valódi értelmének felismeréséhez vezetik” – írja Szepes Mária testvérbátyjával közösen írott műve bevezetőjében. A munka eredete az 1940-es évek közepére nyúlik vissza, amikor is 1947. május 27-én megalakították az ezoterikus témákkal foglalkozó tanfolyamukat. Az 
Académia Occulta ahhoz készült valójában tananyagnak. A transzcendens hagyományok és a tudományok minden területét átfogni szándékozó mű az elmélet és a gyakorlat kérdéseire egyaránt kiterjed, bevezető kalauzként szolgál a mélypszichológiába. A szellemi világ régióiban biztonsággal mozogni kívánó elme belső rugalmasságot és nyitottságot szerezhet e könyv olvasása során. Az okkult tudományok alapfogalmaitól az alkímián, kabbalisztikus mágián át az ezotéria, az asztrozófia kérdéseiig és a kozmikus morál részletes kifejtéséig juttatják el a szerzők a türelmes és kíváncsi olvasót. 

Részlet a könyvből

Bevezetés

Ahogyan az ember pszichikuma korszakonként bizonyos változásokon megy keresztül, úgy kell hozzá alakítani a tanítási és praxis módszereket is. Különösképpen áll ez a mostani korszakfordulóra, mikor az egész létritmus változást szenved. Ezt az óriási belső magatartás-különbséget a világgal való reláció teljes eltolódását, nemcsak a véres háborúk és társadalmi forradalmak éles választóvonala jelzi, hanem a szellemi és érzelmi passzivitás megszűnése is. A Halak korszakának feminin, misztikus üdvösség-várása helyett a Vízöntő mágikus, maszkulin és aktív megváltás-keresése.
Az ember fiktív biztonságérzésének eltűnését, az idegélet felfokozódását és a félelem alapérzésének elmélyülését kétségtelenül a külső kataklizmák váltották ki. E jelenségek azonban csak provokáló injekcióként hatottak egy krízisbe került szervezetben, amely elhalás és újjászületés között, léte egy új periódusának feltételeit vajúdja.
Ami történik, ami kirakatba kerül most, az valójában a belül lappangó kór, a mérgező gócok bőrön át való kiürülése. A szervezet a toxinokkal birkózó antitoxinok lázában ég. Kívül csupa fekély, de belül, nemes szervei így szabadulnak meg fejlődést gátló terhüktől. A felszín sötét és borzalmas hanyatlást mutat.
Úgy tűnik, a lezárult korszak elfekvő halottját szelleme elhagyta s most atavisztikus tünetek között, feloszlik. Ez azonban káprázat, mert mögötte, benne ott él már az új lény: halkan, de csodálatos lüktetéssel és intenzitással növekszik. Létét egyelőre csak a befelé néző, befelé élő ember észleli: gondolatai, idegei, szellemi igényei, sejtései, végtelenbe rezgő új ritmusában és feszültségében. A vízöntő-ember már megszületett. Ez a könyv neki íródott.
Ezt a könyvet a negyvenes évek végén, az ötvenes évek elején írtuk vezérfonalul az okkult tudományok tanulói részére. Igyekeztünk ezeknek az első, együtt töltött éveknek minden élményét, tapasztalását, a belső úton óhatatlanul felmerülő krízisek, félreértések, csalódások és átértékelések lepárolódott esszenciáját összegyűjteni benne, hogy támogassuk vele azokat, akik a szolgálat, az embervezetés legnehezebb és leghálátlanabb feladatára vállalkoztak.
E küzdelmes, árulásokkal, szenvedélyes ösztön-kisülésekkel, ijesztő indulat-vetítésekkel terhes úton, még a legerősebb, leglelkesebb tanítók is megtorpannak néha, és úgy érzik, egyetlen lépést nem lehet és nem is érdemes tenniük tovább. Ezek az ő külön próbáik, külön elbukásuk vagy győzelmük, gáncsoló csillagaik fölött.
Biztos azonban, hogy az utat, ha valaki már elindult rajta, mindenképpen tanácsos végigjárnia, különben külső sötétségbe kivetett, boldogtalan meghasonlottá válik. Jó ezért, ha a tanuló, mindjárt a nekiindulásnál számot vet a következő, kikerülhetetlen tényekkel: az okkult tanulmányok és praxis feltétele csak önálló gondolkodású, megfelelő morális bázissal és nagy benső rugalmassággal rendelkező emberekben van meg, akiknek erényeit rendszerint gyengeségek árnyéka követi.
Ez az operáció éppen az ember-lét fordulási pontjának emblémája. Minden értékes tanítvány harctér tehát: a káprázat világ és a messiási erők végső ütközetének csatatere. Állapota krízis, mert csak ebben a tűz-állapotban alakul át az ólom arannyá. A tehetséges neofita minden tulajdonsága láztól izzik és töltésének legnagyobb feszültségében sül ki: gyengeségei azért, mert a szublimálódás folyamatában vannak, erényei azért, mert az ideák világában már hozzájuk áramlik minden erő.
A tudományos tények bizonyítása logikai érveléssel történik. Ha egy tudós valami új felfedezést ismertet, gondolatmenetét ok és okozat egymáshoz kapcsolt láncszemei vezetik a végső következtetésig, melyet már ismert tények előzményeihez fűz, lépcsőnek használva fel azokat az újabb tétel kifejtésére. Minden állítást bizonyítani igyekszik, hogy hitelesnek, igaznak ismerjék el. Ez a bizonyítás az u.n. egzakt tudományoknál a kauzalisztikus gondolatvilágban valóban elengedhetetlen logikai okfejtés. E nélkül semmiféle teória nem foglalhatja el helyét a természettudományi megismerésben.
A fizikai síkon a logika valóban alkalmas bizonyításra, fokról-fokra haladva tökéletesen megvilágítja a tényállást. Másképpen áll a helyzet az okkult tudományoknál. Ezoterikus állítást a kauzalisztikus egysíkú logikával nem bizonyíthatunk be. Pedig nem vagyunk azon az állásponton, mint a vallástanítók, hogy a tételeket egyszerűen el kell hinni, hanem megköveteljük a neofitától, hogy önmaga győződjék meg a tanítás helyességéről, és csak akkor fogadja el, ha e megismerés belső bizonyossággá vált benne.
Ha elgondolkodunk ezen, azonnal látni fogjuk, mennyivel nehezebb igazi okkult megismerésre szert tenni és mennyivel bonyolultabb ezt a tudást tovább adni, mint egy fizikai tényt felfogni és ismertetni.
Ha az Adeptus valami transzcendens igazságot állít, ezt csak akkor teszi, amikor az ismertetett tényállás belső bizonyossággá lett benne. Állításainak feltételei vannak: a megismerés transzcendentális logikai elgondolás eredménye. Ennek a logikának mások a törvényei, mint a fizikai tények kauzalisztikus bizonyítékainak. A transzcendens logika ugyanis háromsíkú tevékenység. Mind a három létforma adottságait tekintetbe kell venni, hogy ezoterikus élmények interpretálásánál helyesen következtessünk.
Események, amelyek a fizikai síkról szemlélve értelmetlennek tűnnek és semmiféle összefüggést nem mutatnak, magasabb síkról szemlélve megvilágosodnak, ha pedig még egy síkkal magasabbról vizsgáljuk, már a kozmikus kapcsolatok is kibontakoznak belőlük. Ezt a transzcendens logikát nem érthetjük meg, ha a fizikai sík koordinátájába állítjuk be. A hatóerők sok eredője, sok komponensből tevődik össze, melyek a különféle ezoterikus síkokon különféleképpen hatnak. Amíg a neofita a transzcendens logika lényegét meg nem értette, addig lehetetlen számára az ezoterikus meglátások bizonyítása.
Az Adeptus mindenkor a korszellem erőinek engedelmesen önti szavakba, teszi érthetővé, felismerhetővé kereső kortársai számára az ezoterikus tanításokat. Ezért az emberiség minden szellemi korszakváltása új kozmogóniák születésével jár, a hermetikus szövegeket is átformálják, új gyakorlatokat vezetnek be, melyek a modern ember gondolkodásának, életmódjának jobban megfelelnek. Minden korszaknak speciális lelki színezete van, az emberek más hatások iránt fogékonyak, másokkal szemben elzártak.
A tanítónak ezeket a pszichológiai motívumokat is tekintetbe kell vennie, mikor neofitáját bevezeti a Hermetika újszerű gondolatvilágába. A szüntelen megújulási folyamat bázisa a nyelvezet modernizálása. A középkor szimbólumokkal túlzsúfolt stílusa nem felel meg a mai ember gondolkodásának, amely világos, egyszerű, tudományos fogalmazást, az amúgy is bonyolult tanítás frappáns természetességgel való megvilágítását igényli. Nincs merev dogma, melyet a tanulónak el kellene fogadni.
A Törvény, mely a konkrétumok mögött áll, rugalmas. A hermetikus tanítás pedig ezt a kozmikus Törvényt keresi, mely maga az élő valóság. E valóság formái változhatnak, de idea-tendenciái megmaradnak. Minden évszázadban, az akadémikus tudományok fokozatos fejlődésével párhuzamosan bővül az okkult megismerés is. Ezért a tanítások tartalma, mint az elixírrel táplált szervezet mindig felfrissül, új gondolatok és kísérletek világítják meg és teszik élővé, örökké aktuálissá az ősi hagyományt. Neofita fanatikus soha nem lehet: a legtöményebb megismerésre törekszik, de egyénisége mentális szűrőjén keresztül nézi a dolgokat és így alakítja ki sajátos világképét.
Az Adeptus egyik legfontosabb törekvése, hogy utódokat, újabb tanítókat neveljen. Nem minden Mesternek feladata, hogy aktívan részt vegyen a tanításban. Vannak, akik élő rádióként mentális hullámokat sugároznak, szavak nélkül továbbítva a tanokat. A katakomba munka idején, amikor a külvilág ellenségesen áll szemben minden okkult tanítással, igen nagy jelentőségű módszer ez, amelynek előnye, hogy csak méltó, tiszta szándékú egyének hiper-érzékeny mentális felvevő állomásai veszik át az ily módon közölt titkos tudás anyagát.
Az okkultizmus célja, hogy a magasabb rendű Igazság Nagy Arkánumával kigyógyítsa az embert a halálból. Az okkultista tehát orvos: Doctor Universalis. Az élet minden jelenségének gyökeréig hatolva, meg kell találnia a kórt, amely létrehozta a mulandóság fikcióját. E pontos diagnózis birtokában tudja csak a baj kútforrását megszüntetni.
Vajon egy orvos hozzájuthat-e valamely speciális fakultás diplomájához anélkül, hogy hosszú évek tanulmányaival meg ne szerezné az ember szervezetére vonatkozó, általános ismereteket? Gyógyíthat, operálhat-e szervet vagy testrészt anélkül, hogy tisztában lenne az anatómiával s a fizikum belső törvényeivel?
Az okkultista munkaterülete sokkal szélesebb bármely orvosi fakultásnál még akkor is, ha megtalálja saját, speciális irányát, mert minden esetben az ember természetének hármas tényezőjével: testével, lelkével és szellemével – egy egész mikrokozmosszal van dolga. Azzal, ha benyúl e bonyolult szerkezetbe – fogalmakat helyez el, tanítások mágikus hullámzásával telíti, ideákkal teszi terhessé, amelyek sorsformáló szándékokká, végül karmacsírákat termelő tettekké materializálódnak -, óriási felelősséget vesz magára. Ha tudása hézagos, nem ismer minden összefüggést, visszahatást, transzcendens törvényt, a legnagyobb jóakarattal is nehezen helyrehozható hibákat követhet el. E területen a legtehetségesebb amatőr is kuruzslóvá válhat, ha nem „képesített orvos”.
A Vízöntő korszak új ritmusa már átszövi a halódó, régi korszakot: e transzmutáció folyamatában szükségessé vált, hogy elkezdődjék az okkult tanítók, hivatott orvosok alapos kiképzése. E munka tehát nem egy meghatározott irányt szolgál, hanem magában foglalja, feltárja mindegyiket, függetlenül, fanatizmus nélkül. Állítja viszont, hogy az alapelemek nélkül nem bocsátható egyéni útjára a komoly szándékú tanítvány, mert áldozatul eshet hiányainak.
Az okkult tudomány alapja a szellemi szabadság. Ezt a szabadságot azonban fel kell szabadítani előbb a kétes befolyásoktól: az ösztönök, indulatok, vak sóvárgások és taszítások, a tudatlanság zsarnoksága alól a kritika, a megkülönböztetés képességének kicsiszolásával. Csak az a szellem választhat szabadon, akinek szemlélete plasztikus, ismeri az ember hármas természetét, a szimbólumok értelmét, ismer tételt és ellentételt, magasságot és mélységet, végtelen kicsit és végtelen nagyot. Aki ismeri a kauzalitás törvényét, amely a beláthatóig, a gondolatokkal elérhetőig uralja a világmindenséget. De átélte azt a végső állapotot is önmagában, amely túl van már kauzalitáson, gondolattal megközelíthetőn, amely az egység, a szintézis, az egyetlen valóság állapota.
Egy ilyen csiszolt egyéniség, individualitás, hivatása szerint lehet azután hermetikus, teozófus, kabbalista, asztrozófus, antropozófus, mágus, jógi vagy keresztény misztikus. Ezek egy-egy irányának teljességét fogja élni és továbbadni – illetve egy olyan szintézist, amely az átmenetiségből az állandóságba vezet, amely a felszabadulás és megváltás helyes ösvénye. Ezekre az ösvényekre mondja a Legfelsőbb Szellem a Bhagavad Gita szerint: „az Út minden irányban az Enyém”.

Edmond Bordeaux Székely- Esszénus béke evangélium

 
Egy közel 1800 éves éves írást, amely Jézus eredeti tanításait tartalmazza, amiből meglepő módon kiderül, hogy Jézus az ember testi egészségével is törődött, nemcsak a lelkével. Ugyanis ez az ősi arámi nyelven íródott kézirat feltárja Jézusnak a Nap, a levegő, a víz és az élő táplálékok természetes gyógyerejével kapcsolatos tanításait, és fényt derít a korai kereszténység valamint az első, második századi esszénus közösségek életére és értékrendjére. A könyv, amelyet Doré világhírű rézkarcai illusztrálnak, olyan sikert aratott, hogy egyedül az USA-ban, minden kereskedelmi reklám nélkül több tíz millió példányban kelt el, és több mint harminc nyelvre lefordították. Magyar nyelvű kiadásai: 1998, 1999, 2000, 2002.

Részlet a könyvből

És ekkor számos beteg és nyomorék jött Jézushoz, kérvén: – Ha Te ismersz minden dolgokat, mondd meg nekünk, miért szenvedünk mi ezektől a fájdalmas csapásoktól?
– Miért nem vagyunk mi is olyan egészségesek, mint a többi ember? Mester, gyógyíts meg minket, hogy mi is erőteljesek lehessünk, és ne kelljen tovább elviselnünk nyomorúságunkat. Tudjuk, hogy Neked hatalmadban áll meggyógyítani mindenféle betegséget. Szabadíts meg minket a Sátántól és annak minden súlyos csapásától. – Mester, szánj meg minket. És Jézus válaszolt: – Boldogok vagytok, hogy éhezitek az igazságot, mert kielégítelek benneteket a tudás kenyerével.

– Boldogok vagytok, hogy kopogtattok, mert kinyitom nektek az Élet kapuját. – Boldogok vagytok, hogy kitaszíttattok a sátán hatalmából, mert elvezetlek titeket a mi Anyánk angyalainak királyságába, ahová a sátán hatalma soha el nem érhet. És kérdezik t nagy ámulattal: – Ki a mi Anyánk és kik az angyalai?
– És hol van az királysága? A ti Anyátok bennetek van, és ti benne vagytok. Az gyermekei vagytok. ad nektek életet. volt az, aki testeteket adta és egy napon neki fogjátok megint visszaadni azt. – Boldogok vagytok, amikor azért jöttök, hogy t és az birodalmát megismerjétek; ha befogadjátok Anyátok angyalait, és ha betartjátok az törvényeit. Bizony mondom néktek, az, aki ezt cselekszi, soha nem lát betegséget. Mert a mi Anyánk hatalma fölötte áll mindennek. Az elpusztítja a sátánt és az Ő birodalmát, és uralma van a testetek és minden élő dolgok felett. – A vér, amely áramlik bennünk, a mi Föld Anyánk véréből születék. Az vére a felhőkből hullik alá, feltör a Föld méhéből, csörgedez a hegyi patakokban, szélesen árad a síkság folyóiban, alszik a tavakban, háborog a viharos tengereken.
– A levegő, amelyet belélegzünk a mi Föld Anyánké. Az lehelete azúrkék az egekben, süvölt a hegyek ormain, susog az erdők lombjaiban, hullámzik a búzamezők felett, szendereg a mély völgyekben, forrón éget a sivatagban. – Csontjaink keménysége a mi Föld Anyánktól ered, a sziklák és a kövek csontjaiból születik.
Mezítelenül fúródnak az égbe a hegyek ormain; mint alvó óriások fekszenek a hegyoldalakon, mint bálványok trónolnak a pusztában, és láthatatlanul rejtőzködnek a Föld méhében. – Húsunk rugalmassága a mi Föld Anyánk húsából születik, akinek húsa sárgává és vörössé válik a fák gyümölcsében, és táplál bennünket a mezők vetésében. – Beleink Föld Anyánk beléből születének, és éppen úgy el vannak rejtve előlünk, mint a földnek láthatatlan mélységei.
– Szemeinknek az Ő világossága, füleinknek az Ő hallása, a mi Föld Anyánk színeiből és hangjaiból születik, amely úgy ölel körül bennünket, mint a tenger hullámai a halat, mint a forgó szél a madarat. – Bizony mondom néktek, az Ember a Föld Anya gyermeke, és az Ember Fia tőle kapta egész testét, mint ahogy az újszülött baba teste is az anyja méhéből születik. – Bizony mondom néktek, ti egyek vagytok a Föld Anyával. van bennetek, és ti benne vagytok. Tőle születtetek, benne éltek és hozzá fogtok megint visszatérni. Ezért tartsátok meg törvényeit, mert hosszú élet és boldog csak az lehet, aki tiszteli az Ő Föld Anyját és
megtartja törvényeit. Mert a ti leheletetek az lehelete, véretek az vére, csontotok az csontja, húsotok az húsa, beleitek a Föld Anya belei, szemeitek és füleitek Föld Anyánk szemei és fülei.

Sok könyv kívánkozik még ide, de egy olyan listát akartam, ami mindenki számára hasznos. Azért készítettem, hogy legyen egy konkrét megoldás, ha keresel egy jó könyvet.
Ezek közül a legtöbb elérhető valamilyen formában.

Ha tetszett ez a lista megköszönöm, hogy nyomsz egy TETSZIK gombot a lenti facebook panelen.

A spiritualitás egy elég nagy terület, ami nagyon sok témát dolgoz fel. Sok dolog van amivel foglalkoztam ezek közül, és ezt szeretném is átadni annak, aki megtisztel azzal, hogy nálunk szeretne tanulni.

Ha értékesnek találod a fenti listát, illetve az oldalon található cikkeket, írásokat, akkor a név és e-mail cím megadásával tudod ezt jelezni. Illetve, ha megoldásra váró problémád van, vagy kérdésed, azt is felteheted.

 

Köszönettel: Piri Balázs

Paksi Zoltán - Égi utak csillagüzenetei

 Az asztrozófia Bibliája!

A csillagfejtés és az égi bölcselet (sophia) ősi titkaiba avat be a Magyar Asztrozófia könyve.
Napjaink asztrológiája az állatövi jegyeket embertípusokká egyszerűsítette, néhány bolygót kártevőnek minősített, míg az égi utakat és a csillagok (astro) alkotta csillagképeket már évezredek óta figyelembe sem veszi.
Az Élet és a Tudás az égre van írva! A távolinak látszó, valójában bennünk lévő csillagok rejtik a lényeget… Az asztrozófia a csillagok fényével és az égi utak figyelembevételével készíti el a születés pillanatának képletét. Ennek vizsgálatakor kiemelt jelentőséggel bírnak a Tejút „útkereszteződései” és az úgynevezett „beavató” csillagképek.
A zodiákus tizenkét jele mögé pillantva – immár tényleg az égre tekintve! – csodálatos, fényes világ tárul az asztrozófus, a asztrológus és minden nyitott szívű kutató elé is.

Részlet a könyvből

Napszentülte után a csillagos égre pillantva átérezhetjük az égi könyvből áradó bölcsességet. Eleinte igen kicsinek érzi magát az ember, de ahogynövekszik bennünk a szeretet fónye, úgy válik egyre magasztosabbá az élmény.A régi korok üzenetét, figyelmeztetését és tudását olvashatjuk újra a csillagokból.A nappali cselekvést felváltja az esti összegzés, pihenés és az álmok világába való készülődés. Az éjszakába érve már más tudati lelki-szellemi állapotba kerülünk. Ebben a meditatív állapotban válnak láthatóvá a csillagok! A befelé u:azás és az égre nézés végső soron ugyanaz! Miután elhagytuk a hétköznapom nappali birodalmát, lelkünk máris készen áll a csillagfény olvasására.

Az összetartozó csillagok alakokat, képeket, ábrákat alkotnak, ezeket csillagképeknek nevezzük. A hozzájuk fűződő mítoszokban van elrejtve a Tudás. Ez a tudás azonban nem mai értelemben vett ismeretanyagot jelöl, hanem az emberi lélek mélyét megmozgató sorserőérzekenységet”! Egy adott csillagképcsak a  szomszédjaival együtt értelmezhető, bontható” ki teljesen. Az égboltonutak is megfigyelhetőek. Az égi utak közül a legjobban elterjedt az ekliptika, vagyis a Nap látszólagos útjának a használata. A Nap az évkörön tizennégy csillagképet érint, amiből az asztrológusok tizenkettőt keresztapaként használnak is. A Nappályát a Ki*, e. IV. században, a tájékozódás megkönnyítése végett Babilonban tizenkét egyenlő szakaszra osztották, s ezeketa körszeleteket a Napút csillagképeiről nevezték el. A Napút csillagképeit ekliptikái csillagképeknek nevezzük. Az enyhén ellipszis alakú, tehát két fókuszponttal rendelkező ekliptika a poláris világban utazó lélek szimbóluma.Tizenkét stáción ás két beavatáson megy keresztül a vándor”. Nem véletlen,hogy a magyarság őstörténeti mondájában, a Fehérlófiában, a fehér ló (Tejút!)kétszer hét esztendeig szoptatja fiát és csak ezután engedi útjára. A Nap iskétszer hét csillagképet érint a két napéje-
gyenlőségi – és a Tejút metszéspontjai között. Tehát az úthoz” az alsó és felső világ megismerése is szükséges! A lapvetően a földi élet szellemi hátterének jelölői az ekliptikái szakaszok. Különösen fontossá válnak más utakkal képzett metszéspontjai! E pontokon új, magasabb minőség léphet életünkbe. Az asztrozófia a születésiképlet készítésénél az ekliptikái koordináta rendszert használja. A földi egyenlítő égre vetítésével egy másik utat. az Égi egyenlítőt kapjuk. Ez az út már sokak számára teljesen ismeretlen. Az égi egyenlítő a teljesség jelképe, hiszen tökéletes kört alkot az égi világban. E kör mentén elhelyezkedő csillagképek mutatják a Felettes én belső jelenlétét. A belső hang, az intuíció, alelkiismeret, a teljességre törekvés szimbólumaként írható körbe az égi egyenlítő rendszere.
Földi szavakkal nem definiálható, csak érzékeltethető ennek az útnak az üzenete.

Wictor Charon, Szepes Mária - Académia Occulta


“Az Académia Occulta szintetizáló mű, egyszer elolvasni nem elegendő. Aki azonban újra és újra alámerül lelki-szellemi mélységeibe, olyan kulcsokhoz jut általa, amelyek önmaga és a világ valódi értelmének felismeréséhez vezetik” – írja Szepes Mária testvérbátyjával közösen írott műve bevezetőjében. A munka eredete az 1940-es évek közepére nyúlik vissza, amikor is 1947. május 27-én megalakították az ezoterikus témákkal foglalkozó tanfolyamukat. Az 
Académia Occulta ahhoz készült valójában tananyagnak. A transzcendens hagyományok és a tudományok minden területét átfogni szándékozó mű az elmélet és a gyakorlat kérdéseire egyaránt kiterjed, bevezető kalauzként szolgál a mélypszichológiába. A szellemi világ régióiban biztonsággal mozogni kívánó elme belső rugalmasságot és nyitottságot szerezhet e könyv olvasása során. Az okkult tudományok alapfogalmaitól az alkímián, kabbalisztikus mágián át az ezotéria, az asztrozófia kérdéseiig és a kozmikus morál részletes kifejtéséig juttatják el a szerzők a türelmes és kíváncsi olvasót. 

Részlet a könyvből

Bevezetés

Ahogyan az ember pszichikuma korszakonként bizonyos változásokon megy keresztül, úgy kell hozzá alakítani a tanítási és praxis módszereket is. Különösképpen áll ez a mostani korszakfordulóra, mikor az egész létritmus változást szenved. Ezt az óriási belső magatartás-különbséget a világgal való reláció teljes eltolódását, nemcsak a véres háborúk és társadalmi forradalmak éles választóvonala jelzi, hanem a szellemi és érzelmi passzivitás megszűnése is. A Halak korszakának feminin, misztikus üdvösség-várása helyett a Vízöntő mágikus, maszkulin és aktív megváltás-keresése.
Az ember fiktív biztonságérzésének eltűnését, az idegélet felfokozódását és a félelem alapérzésének elmélyülését kétségtelenül a külső kataklizmák váltották ki. E jelenségek azonban csak provokáló injekcióként hatottak egy krízisbe került szervezetben, amely elhalás és újjászületés között, léte egy új periódusának feltételeit vajúdja.
Ami történik, ami kirakatba kerül most, az valójában a belül lappangó kór, a mérgező gócok bőrön át való kiürülése. A szervezet a toxinokkal birkózó antitoxinok lázában ég. Kívül csupa fekély, de belül, nemes szervei így szabadulnak meg fejlődést gátló terhüktől. A felszín sötét és borzalmas hanyatlást mutat.
Úgy tűnik, a lezárult korszak elfekvő halottját szelleme elhagyta s most atavisztikus tünetek között, feloszlik. Ez azonban káprázat, mert mögötte, benne ott él már az új lény: halkan, de csodálatos lüktetéssel és intenzitással növekszik. Létét egyelőre csak a befelé néző, befelé élő ember észleli: gondolatai, idegei, szellemi igényei, sejtései, végtelenbe rezgő új ritmusában és feszültségében. A vízöntő-ember már megszületett. Ez a könyv neki íródott.
Ezt a könyvet a negyvenes évek végén, az ötvenes évek elején írtuk vezérfonalul az okkult tudományok tanulói részére. Igyekeztünk ezeknek az első, együtt töltött éveknek minden élményét, tapasztalását, a belső úton óhatatlanul felmerülő krízisek, félreértések, csalódások és átértékelések lepárolódott esszenciáját összegyűjteni benne, hogy támogassuk vele azokat, akik a szolgálat, az embervezetés legnehezebb és leghálátlanabb feladatára vállalkoztak.
E küzdelmes, árulásokkal, szenvedélyes ösztön-kisülésekkel, ijesztő indulat-vetítésekkel terhes úton, még a legerősebb, leglelkesebb tanítók is megtorpannak néha, és úgy érzik, egyetlen lépést nem lehet és nem is érdemes tenniük tovább. Ezek az ő külön próbáik, külön elbukásuk vagy győzelmük, gáncsoló csillagaik fölött.
Biztos azonban, hogy az utat, ha valaki már elindult rajta, mindenképpen tanácsos végigjárnia, különben külső sötétségbe kivetett, boldogtalan meghasonlottá válik. Jó ezért, ha a tanuló, mindjárt a nekiindulásnál számot vet a következő, kikerülhetetlen tényekkel: az okkult tanulmányok és praxis feltétele csak önálló gondolkodású, megfelelő morális bázissal és nagy benső rugalmassággal rendelkező emberekben van meg, akiknek erényeit rendszerint gyengeségek árnyéka követi.
Ez az operáció éppen az ember-lét fordulási pontjának emblémája. Minden értékes tanítvány harctér tehát: a káprázat világ és a messiási erők végső ütközetének csatatere. Állapota krízis, mert csak ebben a tűz-állapotban alakul át az ólom arannyá. A tehetséges neofita minden tulajdonsága láztól izzik és töltésének legnagyobb feszültségében sül ki: gyengeségei azért, mert a szublimálódás folyamatában vannak, erényei azért, mert az ideák világában már hozzájuk áramlik minden erő.
A tudományos tények bizonyítása logikai érveléssel történik. Ha egy tudós valami új felfedezést ismertet, gondolatmenetét ok és okozat egymáshoz kapcsolt láncszemei vezetik a végső következtetésig, melyet már ismert tények előzményeihez fűz, lépcsőnek használva fel azokat az újabb tétel kifejtésére. Minden állítást bizonyítani igyekszik, hogy hitelesnek, igaznak ismerjék el. Ez a bizonyítás az u.n. egzakt tudományoknál a kauzalisztikus gondolatvilágban valóban elengedhetetlen logikai okfejtés. E nélkül semmiféle teória nem foglalhatja el helyét a természettudományi megismerésben.
A fizikai síkon a logika valóban alkalmas bizonyításra, fokról-fokra haladva tökéletesen megvilágítja a tényállást. Másképpen áll a helyzet az okkult tudományoknál. Ezoterikus állítást a kauzalisztikus egysíkú logikával nem bizonyíthatunk be. Pedig nem vagyunk azon az állásponton, mint a vallástanítók, hogy a tételeket egyszerűen el kell hinni, hanem megköveteljük a neofitától, hogy önmaga győződjék meg a tanítás helyességéről, és csak akkor fogadja el, ha e megismerés belső bizonyossággá vált benne.
Ha elgondolkodunk ezen, azonnal látni fogjuk, mennyivel nehezebb igazi okkult megismerésre szert tenni és mennyivel bonyolultabb ezt a tudást tovább adni, mint egy fizikai tényt felfogni és ismertetni.
Ha az Adeptus valami transzcendens igazságot állít, ezt csak akkor teszi, amikor az ismertetett tényállás belső bizonyossággá lett benne. Állításainak feltételei vannak: a megismerés transzcendentális logikai elgondolás eredménye. Ennek a logikának mások a törvényei, mint a fizikai tények kauzalisztikus bizonyítékainak. A transzcendens logika ugyanis háromsíkú tevékenység. Mind a három létforma adottságait tekintetbe kell venni, hogy ezoterikus élmények interpretálásánál helyesen következtessünk.
Események, amelyek a fizikai síkról szemlélve értelmetlennek tűnnek és semmiféle összefüggést nem mutatnak, magasabb síkról szemlélve megvilágosodnak, ha pedig még egy síkkal magasabbról vizsgáljuk, már a kozmikus kapcsolatok is kibontakoznak belőlük. Ezt a transzcendens logikát nem érthetjük meg, ha a fizikai sík koordinátájába állítjuk be. A hatóerők sok eredője, sok komponensből tevődik össze, melyek a különféle ezoterikus síkokon különféleképpen hatnak. Amíg a neofita a transzcendens logika lényegét meg nem értette, addig lehetetlen számára az ezoterikus meglátások bizonyítása.
Az Adeptus mindenkor a korszellem erőinek engedelmesen önti szavakba, teszi érthetővé, felismerhetővé kereső kortársai számára az ezoterikus tanításokat. Ezért az emberiség minden szellemi korszakváltása új kozmogóniák születésével jár, a hermetikus szövegeket is átformálják, új gyakorlatokat vezetnek be, melyek a modern ember gondolkodásának, életmódjának jobban megfelelnek. Minden korszaknak speciális lelki színezete van, az emberek más hatások iránt fogékonyak, másokkal szemben elzártak.
A tanítónak ezeket a pszichológiai motívumokat is tekintetbe kell vennie, mikor neofitáját bevezeti a Hermetika újszerű gondolatvilágába. A szüntelen megújulási folyamat bázisa a nyelvezet modernizálása. A középkor szimbólumokkal túlzsúfolt stílusa nem felel meg a mai ember gondolkodásának, amely világos, egyszerű, tudományos fogalmazást, az amúgy is bonyolult tanítás frappáns természetességgel való megvilágítását igényli. Nincs merev dogma, melyet a tanulónak el kellene fogadni.
A Törvény, mely a konkrétumok mögött áll, rugalmas. A hermetikus tanítás pedig ezt a kozmikus Törvényt keresi, mely maga az élő valóság. E valóság formái változhatnak, de idea-tendenciái megmaradnak. Minden évszázadban, az akadémikus tudományok fokozatos fejlődésével párhuzamosan bővül az okkult megismerés is. Ezért a tanítások tartalma, mint az elixírrel táplált szervezet mindig felfrissül, új gondolatok és kísérletek világítják meg és teszik élővé, örökké aktuálissá az ősi hagyományt. Neofita fanatikus soha nem lehet: a legtöményebb megismerésre törekszik, de egyénisége mentális szűrőjén keresztül nézi a dolgokat és így alakítja ki sajátos világképét.
Az Adeptus egyik legfontosabb törekvése, hogy utódokat, újabb tanítókat neveljen. Nem minden Mesternek feladata, hogy aktívan részt vegyen a tanításban. Vannak, akik élő rádióként mentális hullámokat sugároznak, szavak nélkül továbbítva a tanokat. A katakomba munka idején, amikor a külvilág ellenségesen áll szemben minden okkult tanítással, igen nagy jelentőségű módszer ez, amelynek előnye, hogy csak méltó, tiszta szándékú egyének hiper-érzékeny mentális felvevő állomásai veszik át az ily módon közölt titkos tudás anyagát.
Az okkultizmus célja, hogy a magasabb rendű Igazság Nagy Arkánumával kigyógyítsa az embert a halálból. Az okkultista tehát orvos: Doctor Universalis. Az élet minden jelenségének gyökeréig hatolva, meg kell találnia a kórt, amely létrehozta a mulandóság fikcióját. E pontos diagnózis birtokában tudja csak a baj kútforrását megszüntetni.
Vajon egy orvos hozzájuthat-e valamely speciális fakultás diplomájához anélkül, hogy hosszú évek tanulmányaival meg ne szerezné az ember szervezetére vonatkozó, általános ismereteket? Gyógyíthat, operálhat-e szervet vagy testrészt anélkül, hogy tisztában lenne az anatómiával s a fizikum belső törvényeivel?
Az okkultista munkaterülete sokkal szélesebb bármely orvosi fakultásnál még akkor is, ha megtalálja saját, speciális irányát, mert minden esetben az ember természetének hármas tényezőjével: testével, lelkével és szellemével – egy egész mikrokozmosszal van dolga. Azzal, ha benyúl e bonyolult szerkezetbe – fogalmakat helyez el, tanítások mágikus hullámzásával telíti, ideákkal teszi terhessé, amelyek sorsformáló szándékokká, végül karmacsírákat termelő tettekké materializálódnak -, óriási felelősséget vesz magára. Ha tudása hézagos, nem ismer minden összefüggést, visszahatást, transzcendens törvényt, a legnagyobb jóakarattal is nehezen helyrehozható hibákat követhet el. E területen a legtehetségesebb amatőr is kuruzslóvá válhat, ha nem „képesített orvos”.
A Vízöntő korszak új ritmusa már átszövi a halódó, régi korszakot: e transzmutáció folyamatában szükségessé vált, hogy elkezdődjék az okkult tanítók, hivatott orvosok alapos kiképzése. E munka tehát nem egy meghatározott irányt szolgál, hanem magában foglalja, feltárja mindegyiket, függetlenül, fanatizmus nélkül. Állítja viszont, hogy az alapelemek nélkül nem bocsátható egyéni útjára a komoly szándékú tanítvány, mert áldozatul eshet hiányainak.
Az okkult tudomány alapja a szellemi szabadság. Ezt a szabadságot azonban fel kell szabadítani előbb a kétes befolyásoktól: az ösztönök, indulatok, vak sóvárgások és taszítások, a tudatlanság zsarnoksága alól a kritika, a megkülönböztetés képességének kicsiszolásával. Csak az a szellem választhat szabadon, akinek szemlélete plasztikus, ismeri az ember hármas természetét, a szimbólumok értelmét, ismer tételt és ellentételt, magasságot és mélységet, végtelen kicsit és végtelen nagyot. Aki ismeri a kauzalitás törvényét, amely a beláthatóig, a gondolatokkal elérhetőig uralja a világmindenséget. De átélte azt a végső állapotot is önmagában, amely túl van már kauzalitáson, gondolattal megközelíthetőn, amely az egység, a szintézis, az egyetlen valóság állapota.
Egy ilyen csiszolt egyéniség, individualitás, hivatása szerint lehet azután hermetikus, teozófus, kabbalista, asztrozófus, antropozófus, mágus, jógi vagy keresztény misztikus. Ezek egy-egy irányának teljességét fogja élni és továbbadni – illetve egy olyan szintézist, amely az átmenetiségből az állandóságba vezet, amely a felszabadulás és megváltás helyes ösvénye. Ezekre az ösvényekre mondja a Legfelsőbb Szellem a Bhagavad Gita szerint: „az Út minden irányban az Enyém”.

Edmond Bordeaux Székely- Esszénus béke evangélium

 
Egy közel 1800 éves éves írást, amely Jézus eredeti tanításait tartalmazza, amiből meglepő módon kiderül, hogy Jézus az ember testi egészségével is törődött, nemcsak a lelkével. Ugyanis ez az ősi arámi nyelven íródott kézirat feltárja Jézusnak a Nap, a levegő, a víz és az élő táplálékok természetes gyógyerejével kapcsolatos tanításait, és fényt derít a korai kereszténység valamint az első, második századi esszénus közösségek életére és értékrendjére. A könyv, amelyet Doré világhírű rézkarcai illusztrálnak, olyan sikert aratott, hogy egyedül az USA-ban, minden kereskedelmi reklám nélkül több tíz millió példányban kelt el, és több mint harminc nyelvre lefordították. Magyar nyelvű kiadásai: 1998, 1999, 2000, 2002.

Részlet a könyvből

És ekkor számos beteg és nyomorék jött Jézushoz, kérvén: – Ha Te ismersz minden dolgokat, mondd meg nekünk, miért szenvedünk mi ezektől a fájdalmas csapásoktól?
– Miért nem vagyunk mi is olyan egészségesek, mint a többi ember? Mester, gyógyíts meg minket, hogy mi is erőteljesek lehessünk, és ne kelljen tovább elviselnünk nyomorúságunkat. Tudjuk, hogy Neked hatalmadban áll meggyógyítani mindenféle betegséget. Szabadíts meg minket a Sátántól és annak minden súlyos csapásától. – Mester, szánj meg minket. És Jézus válaszolt: – Boldogok vagytok, hogy éhezitek az igazságot, mert kielégítelek benneteket a tudás kenyerével.

– Boldogok vagytok, hogy kopogtattok, mert kinyitom nektek az Élet kapuját. – Boldogok vagytok, hogy kitaszíttattok a sátán hatalmából, mert elvezetlek titeket a mi Anyánk angyalainak királyságába, ahová a sátán hatalma soha el nem érhet. És kérdezik t nagy ámulattal: – Ki a mi Anyánk és kik az angyalai?
– És hol van az királysága? A ti Anyátok bennetek van, és ti benne vagytok. Az gyermekei vagytok. ad nektek életet. volt az, aki testeteket adta és egy napon neki fogjátok megint visszaadni azt. – Boldogok vagytok, amikor azért jöttök, hogy t és az birodalmát megismerjétek; ha befogadjátok Anyátok angyalait, és ha betartjátok az törvényeit. Bizony mondom néktek, az, aki ezt cselekszi, soha nem lát betegséget. Mert a mi Anyánk hatalma fölötte áll mindennek. Az elpusztítja a sátánt és az Ő birodalmát, és uralma van a testetek és minden élő dolgok felett. – A vér, amely áramlik bennünk, a mi Föld Anyánk véréből születék. Az vére a felhőkből hullik alá, feltör a Föld méhéből, csörgedez a hegyi patakokban, szélesen árad a síkság folyóiban, alszik a tavakban, háborog a viharos tengereken.
– A levegő, amelyet belélegzünk a mi Föld Anyánké. Az lehelete azúrkék az egekben, süvölt a hegyek ormain, susog az erdők lombjaiban, hullámzik a búzamezők felett, szendereg a mély völgyekben, forrón éget a sivatagban. – Csontjaink keménysége a mi Föld Anyánktól ered, a sziklák és a kövek csontjaiból születik.
Mezítelenül fúródnak az égbe a hegyek ormain; mint alvó óriások fekszenek a hegyoldalakon, mint bálványok trónolnak a pusztában, és láthatatlanul rejtőzködnek a Föld méhében. – Húsunk rugalmassága a mi Föld Anyánk húsából születik, akinek húsa sárgává és vörössé válik a fák gyümölcsében, és táplál bennünket a mezők vetésében. – Beleink Föld Anyánk beléből születének, és éppen úgy el vannak rejtve előlünk, mint a földnek láthatatlan mélységei.
– Szemeinknek az Ő világossága, füleinknek az Ő hallása, a mi Föld Anyánk színeiből és hangjaiból születik, amely úgy ölel körül bennünket, mint a tenger hullámai a halat, mint a forgó szél a madarat. – Bizony mondom néktek, az Ember a Föld Anya gyermeke, és az Ember Fia tőle kapta egész testét, mint ahogy az újszülött baba teste is az anyja méhéből születik. – Bizony mondom néktek, ti egyek vagytok a Föld Anyával. van bennetek, és ti benne vagytok. Tőle születtetek, benne éltek és hozzá fogtok megint visszatérni. Ezért tartsátok meg törvényeit, mert hosszú élet és boldog csak az lehet, aki tiszteli az Ő Föld Anyját és
megtartja törvényeit. Mert a ti leheletetek az lehelete, véretek az vére, csontotok az csontja, húsotok az húsa, beleitek a Föld Anya belei, szemeitek és füleitek Föld Anyánk szemei és fülei.

Sok könyv kívánkozik még ide, de egy olyan listát akartam, ami mindenki számára hasznos. Azért készítettem, hogy legyen egy konkrét megoldás, ha keresel egy jó könyvet.
Ezek közül a legtöbb elérhető valamilyen formában.

Létrehoztam egy facebook csoportot, amiben hozzánk hasonló spirituális könyveket kedvelő emberek vannak. Ha szeretnél az jobban elmélyedni a spiritualitásban, ez a csoport neked szól

Köszönettel: Piri Balázs