A sikerpszichológia az a tudomány, amelyre minden embernek egyaránt a legnagyobb szüksége van. Olyan fakultás, amelynek sehol sincsenek tanszékei az egyetemen. Angliában és Amerikában azonban számos magánintézet foglalkozik vele. Levelezési egyetemek egész sora buzgólkodik azon, hogy az érdeklődők nagy tömegét elássa. A sikerpszichológia azokat a külső és belső feltételeket ismerteti, amelyek az élet bármely területén eredményt biztosítanak azok számára, akik ezekhez a feltételekhez öntudatosan alkalmazkodnak. Akik ezeket a feltételeket, amelyek egyébként bátran nevezhetők törvényszerűségeknek is, nem ismerik, vagy alkalmazásukra belső okok miatt képtelenek, azok pontos utasításokat kapnak, miként küzdhetik le az útban álló gyengeséget. Egyszerű nyelven, a lehető legrövidebb formában, mindenütt praktikus célokat szem elött tartva közli tanításait. Miután a siker pszichogenezise mindenkor kettős természetű, egy külső és egy belső részre tagozódik, a követett módszer úgy kül-, mint belvilágunk képzésére egyenlő súlyt fektet. Fejleszteni kell az akaratot a koncentratív képességet, az emberismeretet s végül az önismeretet is.

Ha összehasonlítunk egymással két embert, akik közül az egyik úgynevezett „szerencséskezű” selfmademan, akinek minden sikerül, amibe belefog, a másik pedig tipikus „peches” ember, azt fogjuk látni, hogy a két ember felépítésében, beszédében, általános viselkedésében mélyreható különbségek mutatkoznak.

 

forrás: Wictor Charon

 

 

Köszönettel: Piri Balázs

Fényes-Ég