Ki vagy, Mi Adam Kadmon?

Amikor az ember olyanná válik, ahogy a teremtő megalkodta. Tökéletesen beteljesesedik a nagy mű. Akkor már elmondhatja mágáról, hogy Ő = Adam Kadmon. A teljeseg állapotában létező ember. Az emberben létező Isteni idea.

Adam Kadmon jelentése a Kabbala szerint

Adam Kadmon az eredeti ember a kabbala tanításaiban (nem, vagy nem teljesen azonos a Bibliai Ádámmal – ez nagyban függ a hagyománytól, és attól aki értelmezi), amelyet a földi anyag nem érint. Szemben áll az édeni Ádámmal, aki földi agyagból készült. Ő volt a tökéletes prototípus ember, akit Isten készített, a kabbalisták ezt a koncepciót használták az emberi test isteni szimbolikájának leírására.

Platón és Görög filozófia szerint

A görög filozófiában Kr. E. Első század végén Arius Didymus a Platón véleményével kapcsolatban a következőket írta: Az elképzelések bizonyos minták, osztályonként elrendezve, a természetüknél fogva ésszerűek, és ezek a különböző tudományok és definíciók forrásai. Mert minden egyes ember mellett létezik egy bizonyos emberfelfogás … létrehozhatatlan és elmaradhatatlan.

És ugyanúgy, mint sok benyomás egy pecsétből, és sok kép egy emberről, így az érzéki tárgyak minden egyes elképzeléséből különféle természet sokasága képződik, az ember minden ember gondolatából és hasonló minden más természetű dolog esetében. Az ötlet is örök lényeg, ok és elv, amely minden dolgot olyan jellegűvé tesz, mint a sajátja.

Továbbá megjelent

  • A Marvel képregényekben (és hamarosan a filmekben), ahol  ‘Eternity (Örökkévaló) karaktere’ hívatta magát Adam Kadmonnak
  • Milorad Pavić – Lexikon regényében, a Kazárok szótárában
  • A Persona 5 Royal – videójátékban, mint a végső boss (főellenség)

Az angyalok teste

Az angyalok természetére vonatkozó második kategória az angyali test megvitatása. Zsidókhoz írt levél 1:14 szerint az angyalok spirituális lények, ami azt jelenti, hogy anyagtalanok. Ennek ellenére van testük, vagyis nem kísértetek. Ez a test azonban nem tartalmaz...

Az angyalok létezése

A Biblia valóban tanítja azt, hogy angyalok léteznek? Az Írás 273 alkalommal említi az angyalokat 33 könyvben a 66-ból, ami azt jelenti, hogy a Biblia könyveinek fele említi őket. Az Ószövetségben 18 könyv 108 alkalommal említi az angyalokat: I. Mózes, II. Mózes, IV....

Szellem elengedés

Úgy tapasztaltam, hogy sok emberben félelmet okoz, a szellemekről való beszélgetés, ezért írok egy cikket, hogy rendbe tegyük a dolgokat.   Elhalt lelkek, itt ragadt szellemek, kísértetek… Ez mind ugyanazt jelenti. Azokat a meghalt embereket, akik miután meghaltak,...

Esszénus angyalok

Minden ősi tudás Atlantiszra vezethető vissza. Miután az ottani civilizáció véget ért ezen tudásanyag egy része az Egyiptomba lett átmentve, különböző félistenek által, mint például Toth. Nagyon leegyszerűsítve, innen ered minden, amit ma is használunk és alkalmazunk....

Angyali rendek

Aquinói Szent Tamás írja a következőket. Azon üdvözült szellemek nagy száma három hierarchiára oszlik. Egy felsőre, egy középsőre és egy alsóra. Minden hierarchia ismét az angyalok három karára osztott. Egy magasra, egy középsőre és egy alsóra. A felosztás oka, hogy a...

Az angyalokról

„És Isten megteremtette az angyalokat. Erőt az Erejéből, Fényt a Fényéből.” (Atlantiszi Teremtés könyve)   A latin Angelos, vagy az angol Angel szóból származhat a magyar Angyal szavunk. Legalább is ezt állítják néhányan. Nézzük erre a magyarázatot. Az „Ang” – élet,...