A Biblia valóban tanítja azt, hogy angyalok léteznek? Az Írás 273 alkalommal említi az angyalokat 33 könyvben a 66-ból, ami azt jelenti, hogy a Biblia könyveinek fele említi őket. Az Ószövetségben 18 könyv 108 alkalommal említi az angyalokat: I. Mózes, II. Mózes, IV. Mózes, Bírák, I. és II. Sámuel, I. és II. Királyok, I. és II. Krónika, Jób, Zsoltárok, Prédikátor, Ézsaiás, Ezékiel, Dániel, Hóseás és Zakariás. Meg kell említenünk, hogy az Ószövetségben nem csupán az apokaliptikus könyvek említik az angyalokat, hanem a prófétai, történelmi, és költészeti könyvek is.

Az Újszövetségben összesen 165 alkalommal szerepelnek angyalok, mintegy 15 könyvben: Máté, Márk, Lukács, János, Apostolok Cselekedetei, Rómabeliekhez írt levél, II. Korinthus, Galátzia, Kolossé, II. Thesszalonika, I. Timóteus, I. és II. Péter, Júdás és a Jelenések könyve. Csakúgy, mint az Ószövetségben, az újszövetségi könyvek különféle irodalmi műfajai is megemlítik az angyalok létét. Nyilvánvaló, hogy az Írás egyértelműen tanítja az angyalok létezését, az első könyvtől az I. Mózestől, az utolsóig a Jelenésekig. Az angyalokat nem csupán a régebbi, kezdeti könyvek említik, hanem a későbbiek is: az angyalokat az Írásban mindenhol megemlítik. Más szóval, nem egy bizonyos szerzőre jellemző az angyalok említése, s nem is csupán a látnok szerzőkre. Ráadásul maga Jézus is egyértelműen tanított az angyalok létezéséről és minden evangéliumban említést tesz róluk (Máté 13:39, 41, 49, Márk 12:25, Lukács 12:8-9, János 1:51). Ha Jézus tanított az angyalok létezéséről, a Messiás tanításának fényében milyen alternatív magyarázata van a hívőnek? Az egyetlen érvényes választható magyarázat az ötödik, mely szerint Jézus valóban hitt az angyalok létezésében, és azért tanította is a létezésüket, mert az angyalok valóban léteznek.

Amikor Jézus az esszénus közösségben élt, az angyalok mindennapos szerepet kaptak az életben. Számukra egyértelmű volt a létezésük.

 

 

 

Köszönettel: Piri Balázs
Fényes-Ég

Az angyalok teste

Az angyalok természetére vonatkozó második kategória az angyali test megvitatása. Zsidókhoz írt levél 1:14 szerint az angyalok spirituális lények, ami azt jelenti, hogy anyagtalanok. Ennek ellenére van testük, vagyis nem kísértetek. Ez a test azonban nem tartalmaz...

Szellem elengedés

Úgy tapasztaltam, hogy sok emberben félelmet okoz, a szellemekről való beszélgetés, ezért írok egy cikket, hogy rendbe tegyük a dolgokat.   Elhalt lelkek, itt ragadt szellemek, kísértetek… Ez mind ugyanazt jelenti. Azokat a meghalt embereket, akik miután meghaltak,...

Esszénus angyalok

Minden ősi tudás Atlantiszra vezethető vissza. Miután az ottani civilizáció véget ért ezen tudásanyag egy része az Egyiptomba lett átmentve, különböző félistenek által, mint például Toth. Nagyon leegyszerűsítve, innen ered minden, amit ma is használunk és alkalmazunk....

Angyali rendek

Aquinói Szent Tamás írja a következőket. Azon üdvözült szellemek nagy száma három hierarchiára oszlik. Egy felsőre, egy középsőre és egy alsóra. Minden hierarchia ismét az angyalok három karára osztott. Egy magasra, egy középsőre és egy alsóra. A felosztás oka, hogy a...

Az angyalokról

„És Isten megteremtette az angyalokat. Erőt az Erejéből, Fényt a Fényéből.” (Atlantiszi Teremtés könyve)   A latin Angelos, vagy az angol Angel szóból származhat a magyar Angyal szavunk. Legalább is ezt állítják néhányan. Nézzük erre a magyarázatot. Az „Ang” – élet,...