Az angyalok természetére vonatkozó második kategória az angyali test megvitatása. Zsidókhoz írt levél 1:14 szerint az angyalok spirituális lények, ami azt jelenti, hogy anyagtalanok. Ennek ellenére van testük, vagyis nem kísértetek. Ez a test azonban nem tartalmaz húst és csontot (Lukács 24:39). Az angyali test spirituális testből áll, ám az angyalok képesek testi formában is megjelenni (I. Mózes 18, 19, Máté 1:20, Lukács 1:11, János 20:12, Zsidókhoz írt levél 13:2). Mivel az angyalok spirituális lények és anyagtalanok, általában láthatatlanok. Ám mivel rendelkeznek valamilyen testtel, képesek testi formában is megjelenni. Amikor testi formában jelennek meg, azt mindig fiatalemberek formájában teszik.
Az angyali testtel kapcsolatban azt is elmondhatjuk, hogy nem korlátozódnak az emberi felfogás által ismert térre. Lukács 8:30 szerint egy légiónyi angyal spirituális teste igen korlátozott térben is képes létezni, akár egy emberen belüli térben is.
Az angyali test másik jellemzője az, hogy nem szaporodnak saját fajtájuk szerint (Márk 12:25). Mivel az angyalok mindig hímneműek és nincsenek nőnemű angyalok, képtelenek házasságot kötni és több angyalt reprodukálni. Ez azonban nem azt jelenti, hogy az angyalok nincs nemük. A görög nyelvben létezik a semleges alak, de nem használ semleges alakot az angyalokra, hanem mindig a hímnemű főnevet és a hímnemű személyes névmást használja. Az I. Mózes 6 esetében, amikor néhány bukott angyal asszonyokkal házasodott, egy groteszk faj jött létre.  Nefilimek. Ám az így létrejött lények nem saját fajtájuk szerinti angyalok voltak, hiszen az angyali testet nem lehet reprodukálni.

Alapvető megjelenési formájuk pedig a legtökéletesebb forma, tehát a gömb. Színe pedig az aktuális angyal feladatkörétől függ. Pl.: Gyógyító angyalok zöld, tanító sárga színnel jelenhetnek meg…

 

 

 

Köszönettel: Piri Balázs
Fényes-Ég