“Mózes fölment arra a helyre,
ahol ki vannak terjesztve a sekhinah szárnyai…”
Zóhár


A Kabbala a judaizmus ezoterikus vagy misztikus irányzata. Az eredeti elnevezés a QBL, három héber betűből áll. Ezek a Qoph, a Beth és a Lamed. A szó jelentése “szájtól fülig” azaz szájhagyomány, más forrás szerint “felfed és befogad”. Frater Achad (1886-1950 A menyasszony fogadása) című művében a “kapni” szóval magyarázza. A szerző szerint az Élet Fájának gyümölcsét kapja meg a beavatott, ha tanulmányozza a Kabbalát, és ezáltal megnyeri és megtanulja megtartani az Egyensúlyt. (A “Frater Achad” Charles Stansfeld Jones mágikus neve volt, akit Aleister Crowley örökbe fogadott, mint mágikus fiát. Értelmezte a Crowley féle Törvény Könyvét, amivel kivívta az okkult körök tiszteletét. Másik híres műve az Isten testének anatómiája.)
A kabbalisták szerint az első, aki Istentől megkapta a kabbala tudományát, Ábrahám volt, aki 
később Izsáknak és Jákobnak adta tovább a bölcsességet. Tőlük Józsefre szállt a tudás, ám József meghalt mielőtt bárkinek is továbbadhatta volna a tanítást. A történet szerint Ábrahám leírta a kabbala főbb elemeit és a könyvet egy barlangban rejtette el. Ennek az írásnak a neve Széfer Jetzirah (az Alakzat (vagy Megformálás) Könyve vagy a Teremtések Könyve). Az arámi nyelven íródott mű foglalkozik a világ harminckét alapprincípiumával, azaz az Élet Fájának tíz szefirájával és a huszonkét ösvénnyel (betűvel), de nem említi többek között az Ain Szoph Aur-t, vagyis a Halhatatlan Fényt, Adam Kadmon-t. Adam Kadmon a Teremtéskor megformált ősi emberi lény, “Isten teste” amelyből minden más származik.
A könyv nem említi továbbá a Sekhinah-t, azaz Isten női megfelelőjét, akit a fizikai világba száműztek. (Más elnevezés szerint Isten az anyagban. Általában a Malkhuth szefirával azonosítják.).

Az írás a 22 betűt három részre osztja.

 

 

Köszönettel: Piri Balázs

Fényes-Ég