Az okkult szó jelentése annyit tesz: rejtett, titkos. Ebből adja magát a dolog: Titkos Tudás.

Minden látható gyökere a láthatatlanban van.

Az okkultizmusnak nagyon sok változata ismert, mint például kártyajóslás, asztrológia, mágia, angyalok, alkímia…

Mindennek a forrása a Hermetizmus, ami nagyon régre vezethető vissza. Homályos tudással rendelkezünk a pontos dátumról, de Hermész Triszmegisztosz nevéhez köthető a tudásanyag, akit később Thot Istennek hívtak az ókori Egyiptomban. Alapja a híres Smaragd Tábla. Hermész a Háromszor Magasztos, vagy Háromszor Nagy. Ez azt jelenti, hogy nagy volt testben, lélekben és szellemben. Birtokolta a titkos tudást.

 

 1. Verum, sine mendatio, certum et verissimum — való, hazugság nélkül, biztos és igaz.
  2. Quod est inferius, est sicut quod est superius, et quod est superius est sicut quod est inferius ad perpetranda miracula rei unius — ami lent van, az megfelel annak, ami fent van, és ami fent van, az megfelel annak, ami lent van, hogy az egyetlen varázslatának műveletét végrehajtsd.
  3. Et sicut omnes res fuerunt ab uno, meditatione unius: sic omnes res natae fuerunt ab hac una re, adaptatione — ahogy minden dolog az egyből származik, az egyetlen gondolatból, a természetben minden dolog átvitellel az egyből keletkezett.
  4. Pater eius est Sol, mater eius Luna, portavit illud ventus in ventre suo, nutrix eius terra est — atyja a Nap, anyja a Hold, a Szél hordozta méhében, a Föld táplálta.
  5. Pater omnis thelesmi totius mundi est hic — ő a théleszma, az egész világ nemzője.
  6. Vis eius integra est, si versa fuerit in terram — ereje tökéletes, ha a földbe visszafordul.
  7. Separabis terram ab igne, subtile a spisso, suaviter, cum magno ingenio — válaszd el a Tüzet a Földtől, a könnyűt a nehéztől, tudással, szenvedéllyel.
  8. Ascendit a terra in coelum, iterumque descendit in terram et recipit vim superiorum et inferiorum. Sic habebis gloriam totius mundi. Ideo fugiat a te omnis obscuritas — a földről az égbe emelkedik, aztán ismét a földre leszáll, a felső és az alsó erőket magába szívja. Az uralmat az egész világ fölött így nyered el. E perctől fogva előled minden sötétség kitér.
  9. Hic est totius fortitudinis fortitudo fortis. Quia vincit omnem rem subtilem, omnemque solidam penetrabit — minden erőben ez az erő ereje, mert a finomat és a nehezet áthatja.
  10. Sic mundus creatus est — a világot így teremtették.
  11. Hinc adaptationes erunt mirabiles, quarum modus est hic — ez az átvitel varázslata, és ennek ez a módja.
  12. Itaque vocatus sum Hermes Trismegistos, habens tres partes philosophiae totius mundi — ezért hívnak Hermész Triszmegisztosznak, mert a világegyetem tudásának mindhárom része az enyém.
  13. Completum est quod dixi de operatio solis — amit a Nap műveleteiről mondtam, befejeztem.

 

Ez a tizenhárom mondat arról szól, hogy tudjuk uralni az elemeket. Hamvas Béla egy egész könyvet szentelt annak, hogy ezeket a mondatokat fejtegesse. Tabula Smaragdina a könyv címe.

 

Innen eredeztetjük az alkímiát. A nagyközönségi félreértéssel ellentétben nem a fizikai aranycsinálás volt a cél. Sőt, nagyon nem.

A lényeg a transzmutálás, az átalakítás. De nem fizikai dolgokról van szó, hanem lelkiről. Alapja az analógiás gondolkodás. A nemtelen anyagból, a legnemesebb fény is elérhető, ha elérjük a transzmutálást, és annak megvalósítjuk az alapját, azaz a Kémiai Házasságot.

 Gyökeresen kapcsolódik a témához a gnoszticizmus is. Ez a gnózis szóból ered, ami magyarul tudást jelent. (Micsoda véletlen).

Krisztus utáni I-III. században volt meghatározó irányzat. Jézus eredeti tanításait tartalmazták, amiket a Niceai-zsinaton nem kanonizáltak (tehát nem tették bele a mai Bibliába).
De később megtalálták az eredeti iratokat és Holt-tengeri tekercsek néven váltak ismertté.

Így a gnoszticizmus megmaradt eretnek irányzatnak a döntés után. A hagyomány szerint nagyon sok tanítást tartalmaznak ezek az iratok, ami az egyik alapját képezheti a mai ezotériának.

 

Köszönettel: Piri Balázs

Fényes-Ég